Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2014 M. GRUODŽIO MĖNESIO POSĖDYJE

         Antikorupcijos komisijos posėdžio š. m. gruodžio 18 d. metu svarstytas Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus prašymas Antikorupcijos komisijai išanalizuoti Jonavos rajono savivaldybės administracijos vykdomo viešojo pirkimo „Jonavos miesto teritorijos stebėjimo vaizdo perdavimo, stebėjimo, techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkimas" vykdomas procedūras ir priimtus sprendimus.    

                      Antikorupcijos komisijos pirmininkas Algimantas Dabašinskas priminė, kad 2014 m. gegužės 29 d. rajono Tarybos posėdžio metu buvo priimtas sprendimas „Dėl Jonavos miesto teritorijos stebėjimo vaizdo perdavimo, techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkimo". Juo nuspręsta leisti savivaldybės administracijai pirkti Jonavos miesto teritorijos stebėjimo vaizdo perdavimo, techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugą 5 metų laikotarpiui, užtikrinant finansavimą iš rajono savivaldybės biudžeto asignavimų, pirkimą vykdant pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą.

Savivaldybės mero 2013-11-05 potvarkiu Nr. 1B-0058 buvo sudaryta darbo grupė (pirmininkas - rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas Venckūnas), kuri iki 2013-12-11 turėjo pateikti siūlymus dėl rajone veikiančių miesto vaizdo stebėjimo kamerų administravimo ir tolimesnio naudojimo. Minėtos darbo grupės posėdžio metu (2013-12-23) metu nurodyta išsiaiškinti trijų variantų ekonominę naudą, ruošiant techninę užduotį naujajam viešajam pirkimui vykdyti: nuomotis vaizdo stebėjimo paslaugą kaip iki šiol, nenutraukiant darbo sutarčių su neįgaliaisiais asmenimis; įsigyti esamas miesto vaizdo stebėjimo kameras iš UAB „Telekonta" už likutinę jų vertę,  atnaujinant  miesto vaizdo stebėjimo kamerų valdymo pultą bei įdarbinti naujus darbuotojus; įsigyti visą naują miesto vaizdo stebėjimo techniką.

Šio Antikorupcijos komisijos posėdžio tikslas buvo išklausyti pateiktą Teisės skyriaus vedėjo Justo Budriūno, Bendrojo skyriaus vedėjo Eugenijaus Marciuko bei Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjos Daivos Bradauskienės informaciją.

                      Ją išklausius nutarta 2015 m. sausio mėnesį organizuoti Antikorupcijos komisijos posėdį ir priimti sprendimą bei rekomenduoti administracijai, kad sudėtingesnes technines specifikacijas rengtų specialistai, kurie ir atsakytų už galutinį rezultatą. 

 

                                                                                      Kristina Lukoševičiūtė

Ryšiams su visuomene specialistė