Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOJE 2010 M. VASARIO MĖNESĮ


2010-02-24
 

 2010 m. vasario mėnesį vykusio posėdžio metu buvo svarstytas rajono Tarybos nario Žygimanto Žalnerausko prašymas dėl specialiųjų reikalavimų nustatymo Jonavos r. savivaldybės administracijos rengiamuose konkursuose valstybės tarnautojų pareigoms užimti bei paprašyta pateikti informaciją apie vykdomą viešąjį pirkimą „Personalo valdymo informacinės sistemos, strateginio planavimo bei centralizuotos rajono savivaldybės viešojo administravimo subjektų grupės finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės informacinės sistemos sukūrimo paslauga".
 Nustatyta, kad pareigybių aprašymai parengti nepažeidus įstatymų (vadovautasi LR Vyriausybės 2008-04-24 nutarimu „Dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos"). Korupcijos požymių nenustatyta.
 Administracijos direktoriui rekomenduota rengiant pareigybių aprašymus atsižvelgti į esamą situaciją ir, tik reikalui esant, griežtinti reikalavimus. Taip pat rekomenduota Viešųjų pirkimų ir informatikos skyriaus darbuotojams, pažeidusiems viešųjų pirkimų procedūras, spręsti klausimą dėl drausminių nuobaudų skyrimo.

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ  
Ryšiams su visuomene specialistė