INFORMUOKITE APIE GALIMUS KORUPCINIUS PAŽEIDIMUS

Apie galimos korupcijos atvejus galite informuoti Antikorupcijos komisijos nemokama pasitikėjimo telefono linija  8 800 101 05; elektroniniu paštu: antikorupcine.komisija@jonava.lt  arba atnešti informaciją į Jonavos rajono savivaldybę (pirmojo aukšto vestibiulyje yra įrengta dėžutė).

Gauta informacija bus laikoma konfidenciali.

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio –  priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.


Antikorupcijos komisija:

SUDĖTIS

NUOSTATAI

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS

Nuo 2020-01-01 įsigaliojo naujos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo (VTEKĮ) redakcijos.

Pagal naująją tvarką, kaip ir anksčiau, išlieka būtinybė visuomet nurodyti visas savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio darbovietes bei pareigas. Tarp privalomų deklaruoti duomenų (nepriklausomai nuo to, ar jie kelia interesų konfliktą) išlieka ir dalyvavimas juridiniame asmenyje. Keičiasi tai, kad nuo šiol bus privalu deklaruoti tik tuos juridinius asmenis, kurių veiklai deklaruojantysis bei jo ar jos antroji pusė gali daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais balsais ar turimomis dalyvio teisėmis. Visa kita deklaracijos dalis nuo sausio – duomenys, kuriuos nurodyti reikės tik tais atvejais, jei jie sudarys deklaruojančiojo privatų interesą.

VTEK svetainėje, adresu https://www.vtek.lt/#dirbantiems patalpinta besikeičianti situacijų informacija, kaip elgtis susidūrus su interesų konfliktu.

SVARBI INFORMACIJA VISIEMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS, SUSIJUSIEMS SU VIEŠAISIAIS PIRKIMAIS:

Jūs neprivalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau rekomenduojama nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją ir, prireikus, papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius.

PASITIKRINTI DEKLARACIJAS galite adresu svetainėje https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

BENDRA INFORMACIJA:

Deklaravimas yra AKTUALUS TĘSTINIS (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu); pateikti/patikslinti/papildyti deklaraciją reikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 KALENDORINIŲ DIENŲ po išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo; deklaracijos teikiamos per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą; tikslinti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu.

Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turi ir visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

VTEK atmintinė ir skrajutė

VTEK rekomendacijos „KAIP BENDRAUTI SU LOBISTAIS"

Daugiau informacijos: https://www.vtek.lt/ 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2009 METUS

Jonavos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija sudaryta bei patvirtinti nuostatai rajono Tarybos 2009-05-28 posėdžio metu (Nr.1TS-161). 2009-07-23 (Nr.1TS-223) patvirtinta 2009-2011 m. korupcijos prevencijos programa bei programos įgyvendinimo priemonių planas.

            Savivaldybės internetinėje svetainėje įdėtas baneriukas „Korupcijos prevencija", kurioje yra Kovos su korupcija atmintinė, kontaktiniai duomenys; Korupcijos prevencijos programa, jos įgyvendinimo planas, informacijos apie vykusius posėdžius ir t.t. Taip pat Savivaldybės pirmajame aukšte įrengta dėžutė. 2009 m. joje rasti 3 skundai, kurie išnagrinėti, bei gautas vienas žodinis skundas dėl galimo piktnaudžiavimo mokykloje formuojant penktąsias klases. Ištyrus skundus korupcijos apraiškų nenustatyta, tačiau rasta trūkumų UAB „Jonavos paslaugos" naudojant tarnybinį transportą. Įrengtas pasitikėjimo telefonas, į kurį skambinta norint susisiekti su komisijos pirmininku.

Gavus pastabų dėl socialinio būsto nuomos ir atsižvelgus į Antikorupcijos komisijos 2009-09-09 posėdžio protokolą, 2009-09-25 administracijos direktoriaus įsakymu Nr.13B-1023 sudaryta komisija socialinio būsto nuomos situacijai įvertinti ir analizei atlikti. Darbo grupė rinkosi 3 kartus: 2009-10-06; 2009-10-20; 2009-11-03.

Svarstyti šie klausimai: socialinio būsto nuomos situacija bei išnuomoto būsto naudojimo kontrolė; dėl Jonavos r. savivaldybės būsto tvarkos aprašo tikslinimo bei kreipimosi į LR Seimą dėl  LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo  2002-11-12  Nr.IX-1189  įgyvendinimo įstatymo 2 str. nuostatos sukonkretinimo (kreipimuisi rajono Taryba pritarė); dėl Jonavos r. savivaldybės būsto suteikimo tvarkos aprašo 8 ir 11 punktų pakeitimo; dėl Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sugriežtinimo bei kas ją turėtų pasirašyti su nuomininku. Taip pat svarstyti UAB „Jonavos paslaugos" pasiūlymai: keisti atskirus Jonavos rajono savivaldybės būsto suteikimo tvarkos aprašo punktus; dėl Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties.

Antikorupcijos komisija 2009 m. į posėdžius rinkosi 4 kartus: birželio 17 d., liepos 8 d., rugsėjo 9 d., lapkričio 12 d.

Posėdžių metu svarstyti šie klausimai: dėl Jonavos rajono savivaldybės 2009-2011 metų korupcijos prevencijos programos bei jos įgyvendinimo 2009-2011 metais priemonių plano; dėl konfidencialios informacijos suteikimo Antikorupcijos komisijos nariams.; dėl rajono Tarybos nario Edmundo Gedvilos kreipimosi per spaudą į Algimantą Dabašinską, keliant socialinių būstų skyrimo, jų priežiūros problemas; dėl atskiro numerio įvedimo (8-800 10105) gyventojams informuoti apie korupcijos apraiškas; Viešųjų pirkimų ir informatikos skyriaus informacija apie 2009 m. sausio – spalio mėnesiais vykdytus pirkimus; darbo grupės dėl socialinio būsto nuomos ataskaita; dėl klasių komplektavimo Jeronimo Ralio mokykloje; gauti skundai, kt.

Antikorupcijos komisijos pirmininkas Algimantas Dabašinskas, narys Gintautas Brukas dalyvavo LR Seime surengtoje apskritojo stalo diskusijoje „Visuomenė ir žiniasklaida", skirtoje Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti.

 

 

Jonavos rajono savivaldybės                                                  

Antikorupcijos komisijos pirmininkas                                             Algimantas Dabašinskas