INFORMUOKITE APIE GALIMUS KORUPCINIUS PAŽEIDIMUS

Apie galimos korupcijos atvejus galite informuoti Antikorupcijos komisijos nemokama pasitikėjimo telefono linija  8 800 101 05; elektroniniu paštu: antikorupcine.komisija@jonava.lt  arba atnešti informaciją į Jonavos rajono savivaldybę (pirmojo aukšto vestibiulyje yra įrengta dėžutė).

Gauta informacija bus laikoma konfidenciali.

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio –  priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.


Antikorupcijos komisija:

SUDĖTIS

NUOSTATAI

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS

Nuo 2020-01-01 įsigaliojo naujos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo (VTEKĮ) redakcijos.

Pagal naująją tvarką, kaip ir anksčiau, išlieka būtinybė visuomet nurodyti visas savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio darbovietes bei pareigas. Tarp privalomų deklaruoti duomenų (nepriklausomai nuo to, ar jie kelia interesų konfliktą) išlieka ir dalyvavimas juridiniame asmenyje. Keičiasi tai, kad nuo šiol bus privalu deklaruoti tik tuos juridinius asmenis, kurių veiklai deklaruojantysis bei jo ar jos antroji pusė gali daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais balsais ar turimomis dalyvio teisėmis. Visa kita deklaracijos dalis nuo sausio – duomenys, kuriuos nurodyti reikės tik tais atvejais, jei jie sudarys deklaruojančiojo privatų interesą.

VTEK svetainėje, adresu https://www.vtek.lt/#dirbantiems patalpinta besikeičianti situacijų informacija, kaip elgtis susidūrus su interesų konfliktu.

SVARBI INFORMACIJA VISIEMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS, SUSIJUSIEMS SU VIEŠAISIAIS PIRKIMAIS:

Jūs neprivalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau rekomenduojama nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją ir, prireikus, papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius.

PASITIKRINTI DEKLARACIJAS galite adresu svetainėje https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

BENDRA INFORMACIJA:

Deklaravimas yra AKTUALUS TĘSTINIS (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu); pateikti/patikslinti/papildyti deklaraciją reikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 KALENDORINIŲ DIENŲ po išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo; deklaracijos teikiamos per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą; tikslinti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu.

Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turi ir visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

VTEK atmintinė ir skrajutė

VTEK rekomendacijos „KAIP BENDRAUTI SU LOBISTAIS"

Daugiau informacijos: https://www.vtek.lt/ 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE RUGSĖJO MĖNESĮ


2009-09-11
 

Praėjusį trečiadienį vykusiame Antikorupcijos komisijos posėdyje buvo aptarta, kaip įvykdyti liepos mėnesį priimti nutarimai. Domėtasi, ar jau visose mokyklose pravesti konkursai dėl teisės organizuoti moksleivių maitinimą, kaip komplektuotos klasės.
Administracijos direktorius Remigijus Osauskas gavo žodinę informaciją, kad kai kuriose mokyklose klasės formuojamos atsižvelgiant  į turtinę moksleivių padėtį, jų gabumus. Nutarta pasidomėti, kokiu principu mokyklose sudaromos klasės, kiek jose mokinių, koks pamokų krūvis tenka pedagogams.
Iki rugsėjo 20 d. Savivaldybėje, I aukšte, turėtų būti įrengta dėžutė gyventojų laiškams, atsiliepimams, taip pat jau veikia atskira telefono linija gyventojams informuoti apie galimos korupcijos apraiškas (tel. 8-800 10105).
Diskutuota dėl konfidencialios informacijos pateikimo Antikorupcijos komisijos nariams. Nutarta, kad paklausimai dėl konfidencialios informacijos gavimo būtų teikiami komisijos pirmininkui Algimantui Dabašinskui, kuris dėl atsakymo kreiptųsi į administracijos direktorių.
Siekiant kuo didesnio viešumo ir skaidrumo, nutarta, kad kito posėdžio metu Viešųjų pirkimų komisija atsiskaitys už viešuosius pirkimus, įvykdytus per  š.m. devynis mėnesius.
Atkreiptas dėmesys į rajono Tarybos nario Edmundo Gedvilos kreipimąsi per spaudą dėl socialinių būstų skyrimo, jų priežiūros problemų. Nutarta sudaryti darbo grupę, kuri įvertintų ir išanalizuotų esamą situaciją. Informaciją dėl socialinio būsto paprašyta pateikti spalio mėnesį, kito posėdžio metu.
Išrinktas Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojas. Gintautui Brukui pasiūlius Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą, jai vienbalsiai pritarta.

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ
Ryšiams su visuomene specialistė


Administracijos direktorius Remigijus Osauskas atsakė į komisijos narių klausimus

Antikorupcijos komisijos pirmininkas Algimantas Dabašinskas ir Arvydas Gasys

Komisijos pirmininko pavaduotoju išrinktas Mindaugas Sinkevičius

Diskutuoja Saulius Jakimavičius (kairėje) ir Robertas Mikulėnas


K.Lukoševičiūtės nuotraukos