INFORMUOKITE APIE GALIMUS KORUPCINIUS PAŽEIDIMUS

Apie galimos korupcijos atvejus galite informuoti Antikorupcijos komisijos nemokama pasitikėjimo telefono linija  8 800 101 05; elektroniniu paštu: antikorupcine.komisija@jonava.lt  arba atnešti informaciją į Jonavos rajono savivaldybę (pirmojo aukšto vestibiulyje yra įrengta dėžutė).

Gauta informacija bus laikoma konfidenciali.

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio –  priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.


Antikorupcijos komisija:

SUDĖTIS

NUOSTATAI

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS

Nuo 2020-01-01 įsigaliojo naujos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo (VTEKĮ) redakcijos.

Pagal naująją tvarką, kaip ir anksčiau, išlieka būtinybė visuomet nurodyti visas savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio darbovietes bei pareigas. Tarp privalomų deklaruoti duomenų (nepriklausomai nuo to, ar jie kelia interesų konfliktą) išlieka ir dalyvavimas juridiniame asmenyje. Keičiasi tai, kad nuo šiol bus privalu deklaruoti tik tuos juridinius asmenis, kurių veiklai deklaruojantysis bei jo ar jos antroji pusė gali daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais balsais ar turimomis dalyvio teisėmis. Visa kita deklaracijos dalis nuo sausio – duomenys, kuriuos nurodyti reikės tik tais atvejais, jei jie sudarys deklaruojančiojo privatų interesą.

VTEK svetainėje, adresu https://www.vtek.lt/#dirbantiems patalpinta besikeičianti situacijų informacija, kaip elgtis susidūrus su interesų konfliktu.

SVARBI INFORMACIJA VISIEMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS, SUSIJUSIEMS SU VIEŠAISIAIS PIRKIMAIS:

Jūs neprivalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau rekomenduojama nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją ir, prireikus, papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius.

PASITIKRINTI DEKLARACIJAS galite adresu svetainėje https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

BENDRA INFORMACIJA:

Deklaravimas yra AKTUALUS TĘSTINIS (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu); pateikti/patikslinti/papildyti deklaraciją reikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 KALENDORINIŲ DIENŲ po išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo; deklaracijos teikiamos per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą; tikslinti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu.

Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turi ir visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

VTEK atmintinė ir skrajutė

VTEK rekomendacijos „KAIP BENDRAUTI SU LOBISTAIS"

Daugiau informacijos: https://www.vtek.lt/ 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE 2011 M. LIEPOS MĖNESĮ

Antikorupcijos komisijos posėdžio metu buvo išanalizuota Ekonomikos ir turto skyriaus pateikta informacija apie suteiktas ir negrąžintas paskolas iš Smulkaus ir vidutinio verslo ir ūkininkų rėmimo fondo. Komisijos nariai konstatavo, kad pažeidimų nerasta,  informacija išsami, lėšos skiriamos nustatyta tvarka. Nutarta rekomenduoti, kad negrąžintos paskolos būtų derinamos su komitetais ir kad kolegialiai būtų tariamasi, reikalui esant, dėl paskolos grąžinimo atidėjimo terminų.

            Daugiausia laiko posėdžio metu buvo skirta pateiktos informacijos apie statybos-rekonstrukcijos (už 2010 m.) darbus, kurių vertė nuo 10 tūkst. Lt ir daugiau, apie vėluojančius darbus (nesilaikant sutarties) ir netesybas; apie priduotus objektus ir jų piniginę išraišką analizei. Nutarta paprašyti administracijos direktoriaus pavaduotojo pateikti papildomos informacijos apie kitus atliktus ir atliekamus darbus. Taip pat nutarta paprašyti visų dokumentų kopijų (elektroninės versijos, taupant popierių) Antikorupcijos komisijos pirmininkui. Terminas – iki š.m. rugsėjo 1 d.

Svarstytas Jungtinės frakcijos paklausimas dėl centrinės miesto dalies gatvių (Klaipėdos, Vilniaus, Taikos g.) rekonstrukcijos viešojo pirkimo nutraukimo. Iki š.m. liepos 25 d. bus parengtas atsakymas. 

Komisijos pirmininkas Algimantas Dabašinskas pateikė ir pakomentavo iš Vyriausybės atstovės Kauno apskrityje Rasos Noreikienės gautą raštą "Dėl korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimo" bei  paprašė komisijos narių apsispręsti pasirenkant sritį dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės (viešieji pirkimai, statybos darbų atlikimas ar pan.). Komisijos nariai taip pat nutarė paprašyti informacijos apie visus 2010 m. atliktus darbų pirkimus.

 

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ

Ryšiams su visuomene specialistė