INFORMUOKITE APIE GALIMUS KORUPCINIUS PAŽEIDIMUS

Apie galimos korupcijos atvejus galite informuoti Antikorupcijos komisijos nemokama pasitikėjimo telefono linija  8 800 101 05; elektroniniu paštu: antikorupcine.komisija@jonava.lt  arba atnešti informaciją į Jonavos rajono savivaldybę (pirmojo aukšto vestibiulyje yra įrengta dėžutė).

Gauta informacija bus laikoma konfidenciali.

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio –  priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.


Antikorupcijos komisija:

SUDĖTIS

NUOSTATAI

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS

Nuo 2020-01-01 įsigaliojo naujos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo (VTEKĮ) redakcijos.

Pagal naująją tvarką, kaip ir anksčiau, išlieka būtinybė visuomet nurodyti visas savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio darbovietes bei pareigas. Tarp privalomų deklaruoti duomenų (nepriklausomai nuo to, ar jie kelia interesų konfliktą) išlieka ir dalyvavimas juridiniame asmenyje. Keičiasi tai, kad nuo šiol bus privalu deklaruoti tik tuos juridinius asmenis, kurių veiklai deklaruojantysis bei jo ar jos antroji pusė gali daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais balsais ar turimomis dalyvio teisėmis. Visa kita deklaracijos dalis nuo sausio – duomenys, kuriuos nurodyti reikės tik tais atvejais, jei jie sudarys deklaruojančiojo privatų interesą.

VTEK svetainėje, adresu https://www.vtek.lt/#dirbantiems patalpinta besikeičianti situacijų informacija, kaip elgtis susidūrus su interesų konfliktu.

SVARBI INFORMACIJA VISIEMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS, SUSIJUSIEMS SU VIEŠAISIAIS PIRKIMAIS:

Jūs neprivalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau rekomenduojama nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją ir, prireikus, papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius.

PASITIKRINTI DEKLARACIJAS galite adresu svetainėje https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

BENDRA INFORMACIJA:

Deklaravimas yra AKTUALUS TĘSTINIS (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu); pateikti/patikslinti/papildyti deklaraciją reikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 KALENDORINIŲ DIENŲ po išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo; deklaracijos teikiamos per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą; tikslinti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu.

Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turi ir visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

VTEK atmintinė ir skrajutė

VTEK rekomendacijos „KAIP BENDRAUTI SU LOBISTAIS"

Daugiau informacijos: https://www.vtek.lt/ 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE 2011 M. KOVO MĖNESĮ

Š.m. kovo mėnesį vykusio Antikorupcijos komisijos posėdžio metu buvo patvirtinta komisijos veiklos  ataskaita už 2010 metus.

Antikorupcijos komisija 2010 m. į posėdžius rinkosi 6 kartus. Jų metu nagrinėti gauti skundai (dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, dėl Savivaldybės tarybos narių Jonavos r. savivaldybės administracijos personalo valdymo informacinės sistemos, strateginio planavimo bei centralizuotos rajono savivaldybės viešojo administravimo subjektų grupės finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės informacinės sistemos sukūrimo paslaugos pirkimo, atviro konkurso, apmokymų išklausymo), svarstytas gautas prašymas dėl specialiųjų reikalavimų nustatymo Jonavos rajono savivaldybės administracijos rengiamuose konkursuose valstybės tarnautojų pareigoms užimti, kt.

Antikorupcijos komisija rekomendavo savivaldybės administracijai parengti tarnybinio transporto naudojimo tvarką savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir įmonėse; parengti sutarčių rengimo, vizavimo ir registravimo tvarką. Atkreiptas dėmesys į tai, kad Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja papildomai dirba buhaltere jai pavaldžioje įstaigoje. Atsižvelgusi į Antikorupcijos komisijos rekomendacijas, savivaldybės administracija leidimą dirbti papildomai panaikino.

Komisija taip pat gilinosi, kaip vyko Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso statybos darbų viešasis pirkimas; kalbant apie darbų eigą, nutarta įpareigoti administracijos direktorių iš Remonto ir statybos skyriaus paskirti asmenį, atsakingą už Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso darbų techninę priežiūrą, darbų vykdymo kontrolę pagal kalendorinį grafiką, už atliktų darbų priėmimą, pateikiant dokumentus Kūno kultūros  ir sporto departamentui; paprašyta pateikti  komisijai darbų sąrašą pagal projektinę sąmatą,  kurie bus atliekami  2010 m. už 900 000 Lt sumą, ir t.t.

Antikorupcijos komisija aptarė ir išanalizavo 2010 metais vykdytus viešuosius pirkimus, kt.

Posėdžiui baigiantis komisijos pirmininkas Algimantas Dabašinskas padėkojo visiems už darbą, gerą dalyvavimą posėdžiuose ir teigė asmeniškai pasigedęs aktyvesnio požiūrio į Korupcijos prevencijos plano vykdymą.

 

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ

Ryšiams su visuomene specialistė