INFORMUOKITE APIE GALIMUS KORUPCINIUS PAŽEIDIMUS

Apie galimos korupcijos atvejus galite informuoti Antikorupcijos komisijos nemokama pasitikėjimo telefono linija  8 800 101 05; elektroniniu paštu: antikorupcine.komisija@jonava.lt  arba atnešti informaciją į Jonavos rajono savivaldybę (pirmojo aukšto vestibiulyje yra įrengta dėžutė).

Gauta informacija bus laikoma konfidenciali.

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio –  priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.


Antikorupcijos komisija:

SUDĖTIS

NUOSTATAI

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS

Nuo 2020-01-01 įsigaliojo naujos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo (VTEKĮ) redakcijos.

Pagal naująją tvarką, kaip ir anksčiau, išlieka būtinybė visuomet nurodyti visas savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio darbovietes bei pareigas. Tarp privalomų deklaruoti duomenų (nepriklausomai nuo to, ar jie kelia interesų konfliktą) išlieka ir dalyvavimas juridiniame asmenyje. Keičiasi tai, kad nuo šiol bus privalu deklaruoti tik tuos juridinius asmenis, kurių veiklai deklaruojantysis bei jo ar jos antroji pusė gali daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais balsais ar turimomis dalyvio teisėmis. Visa kita deklaracijos dalis nuo sausio – duomenys, kuriuos nurodyti reikės tik tais atvejais, jei jie sudarys deklaruojančiojo privatų interesą.

VTEK svetainėje, adresu https://www.vtek.lt/#dirbantiems patalpinta besikeičianti situacijų informacija, kaip elgtis susidūrus su interesų konfliktu.

SVARBI INFORMACIJA VISIEMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS, SUSIJUSIEMS SU VIEŠAISIAIS PIRKIMAIS:

Jūs neprivalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau rekomenduojama nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją ir, prireikus, papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius.

PASITIKRINTI DEKLARACIJAS galite adresu svetainėje https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

BENDRA INFORMACIJA:

Deklaravimas yra AKTUALUS TĘSTINIS (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu); pateikti/patikslinti/papildyti deklaraciją reikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 KALENDORINIŲ DIENŲ po išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo; deklaracijos teikiamos per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą; tikslinti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu.

Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turi ir visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

VTEK atmintinė ir skrajutė

VTEK rekomendacijos „KAIP BENDRAUTI SU LOBISTAIS"

Daugiau informacijos: https://www.vtek.lt/ 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE 2011 M. GEGUŽĘ

 

Posėdžio metu buvo išrinktas Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojas.  Pirmininkui Algimantui Dabašinskui pasiūlius Artūrą Neimontą, dauguma kandidatūrai pritarė.  

Posėdyje dalyvavusi Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja Regina Daunorienė informavo, kad administracijos direktoriaus 2011-05-25 įsakymu Nr.16B-233K vyresnioji vidaus auditorė  Rosita Saladinskienė iki 2011-12-31 bus atsakinga už kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano parengimą; įgyvendinimo kovos su korupcija programos ir korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo plano vykdymo kontrolę; korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo organizavimą, kovos su korupcija programos (taip pat ir programoje numatytų priemonių) įgyvendinimo ataskaitos rengimą.

Edmundas Gedvila siūlė Antikorupcijos komisijai pasidomėti ne tik daugiabučių namų renovacija, bet ir sutarčių pratęsimu: dėl kokių priežasčių jos pratęsiamos, o jei nepratęsiamos, kiek už tai savivaldybė gauna netesybų. Egidijaus Sinkevičiaus nuomone, komisija neturėtų atlikti tyrėjų darbo, bet pareikalauti informacijos, kodėl taip yra, kokios priežastys. Gintautas Brukas siūlė komisijai klausimus išnagrinėti iki galo, griežtai ir principingai juos įvertinti bei perduoti atitinkamoms tarnyboms, kad būtų jaučiama atsakomybė. 

Nutarta paprašyti Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų bei Remonto ir statybos skyrių pateikti  informaciją (už 2010 metus) statybos - rekonstrukcijos darbų, kurių vertė nuo 10 000 Lt ir daugiau, apie vėluojančius darbus (nesilaikant sutarties) ir netesybas; apie priduotus objektus ir jų piniginę išraišką.

Atsižvelgta į Arvydo Gasio siūlymą pasidomėti Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondu, nes yra daug negrąžintų paskolų, esą įmonės bankrutavusios, nors veikla vykdoma ir toliau. Tad Antikorupcijos komisija nusprendė paprašyti Ekonomikos ir turto skyriaus pateikti informaciją, kiek fonde yra lėšų, kam jų skirta, kiek prarasta ir t.t. bei kokia yra situacija šiuo metu.

 

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ

Ryšiams su visuomene specialistė