Savivaldybė

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Eugenijus Sabutis Jonavos r. savivaldybės meras 8 349 61040 eugenijus.sabutis@jonava.lt 216
Erlandas Andrejevas Mero pavaduotojas 8 349 61101 erlandas.andrejevas@jonava.lt 218

LR Seimo narys

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Rimantas Sinkevičius LR Seimo narys rimantas.sinkevicius@jonava.lt 210
Laima Slovikienė Seimo nario padėjėja 8 616 19364 laima.slovikiene@jonava.lt 210

Administracija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Valdas Majauskas Administracijos direktorius 8 349 61394 valdas.majauskas@jonava.lt 219
Vijolė Šadauskienė Administracijos direktoriaus pavaduotoja 8 349 50970 vijole.sadauskiene@jonava.lt 221

Centralizuota buhalterija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Ramutė Štuikienė Vedėja 8 349 50145 ramute.stuikiene@jonava.lt 206
Auksė Ablingytė Vyresnioji specialistė 8 349 54055 aukse.ablingyte@jonava.lt 208
Žaneta Januškienė Vyresnioji specialistė 8 349 54041 zaneta.januskiene@jonava.lt 103
Rasa Beržinskienė Buhalteris apskaitininkas 8 349 35339 rasa.berzinskiene@jonava.lt 207
Lina Vaitiekūnienė Vyresnioji specialistė 8 349 20047 lina.vaitiekuniene@jonava.lt 309
Irma Anulevičienė Vyresnioji specialistė 8 349 54055 irma.anuleviciene@jonava.lt 208
Daiva Ignatavičienė Buhalteris 8 349 54041 daiva.ignataviciene@jonava.lt 103
Rūta Prankaitė Buhalteris 8 349 54055 ruta.prankaite@jonava.lt 208
Alvyda Kazlauskienė Buhalteris 8 349 54055 alvyda.kazlauskiene@jonava.lt 208
Zita Mazūrienė Buhalteris 8 349 20047 zita.mazuriene@jonava.lt 103
Giedra Goštautienė Vyresn. specialistė 8 349 35339 giedra.gostautiene@jonava.lt 207
Ilona Ponomarenko Vyriausioji specialistė 8 349 50204 ilona.ponomarenko@jonava.lt 320

Centralizuota vidaus audito tarnyba

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Laimutė Vilkauskienė Vedėja 8 349 59224 laimute.vilkauskiene@jonava.lt 416
Rosita Saladinskienė Vyriausioji vidaus auditorė 8 349 54265 rosita.saladinskiene@jonava.lt 416

Centralizuotas biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Renata Noreikienė Vedėjas 8 349 20007 renata.noreikiene@jonava.lt 418
Marija Skerienė Buhalterė 8 349 50482 marija.skeriene@jonava.lt Jonavos r. socialinių paslaugų centras
Jadvyga Kvieskienė Buhalterė 8 349 53807 jadvyga.kvieskiene@jonava.lt Jonavos r. viešoji biblioteka
Erika Rapolienė Buhalterė 8 349 50104 erika.rapoliene@jonava.lt 412
Milana Naimovičienė Buhalterė 8 349 53255 milana.naimoviciene@jonava.lt 4 a. fojė
Aušra Novikova Buhalterė 8 349 50882 ausra.novikova@jonava.lt 411
Anastasija Treščenkina Buhalterė 8 349 52725 anastasija.trescenkina@jonava.lt 422
Eugenija Maciulevičienė Buhalterė 8 349 50024 eugenija.maciuleviciene@jonava.lt 421
Gražina Mikutėnienė Buhalterė 8 349 54737 grazina.mikuteniene@jonava.lt 419
Karolina Tamulytė Buhalterė 8 349 50024 karolina.tamulyte@jonava.lt 421
Violeta Veličkienė Buhalterė 8 349 50882 violeta.velickiene@jonava.lt 411
Buhalterė 8 349 53255 4 a. fojė
Dovilė Butvilienė Buhalterė 8 349 50609 dovile.butviliene@jonava.lt Jonavos globos namai
Asta Trečiokaitė Buhalterė 8 637 05524 asta.treciokaite@jonava.lt Jonavos r. kultūros centras
Gitana Pečiūrienė Buhalterė 8 349 52725 gitana.peciuriene@jonava.lt 422
Janina Bartusevičienė Buhalterė 8 349 49469 janina.bartuseviciene@jonava.lt Kulvos seniūnija
Lina Redkinienė Buhalterė 8 349 53255 lina.redkiniene@jonava.lt 4 a. fojė
Daiva Škapova Vyresnioji specialistė 8 349 50104 daiva.skapova@jonava.lt 412
Aušra Rudzinskienė Buhalterė apskaitininkė 8 349 53255 ausra.rudzinskiene@jonava.lt 4 a. fojė
Sandra Vikšraitienė Buhalterė 8 349 54737 sandra.viksraitiene@jonava.lt 419
Lionė Sargelienė Buhalterė 8 349 53255 lione.sargeliene@jonava.lt 4 a. fojė
Tatjana Danilevičienė Buhalterė 8 349 50104 tatjana.danileviciene@jonava.lt 412

Civilinės metrikacijos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Valė Baltonienė Vedėja 8 349 50071 vale.baltoniene@jonava.lt 123
Audronė Stanislauskienė Vyresn. specialistė 8 349 50071 audrone.stanislauskiene@jonava.lt 123
Jovita Maciulevičienė Politikos ir administravimo specialistas 8 349 50071 jovita.maciuleviciene@jonava.lt 123

Bendrasis skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Aira Kaunietė Vedėja 8 349 58740 aira.kauniete@jonava.lt 209
Valda Koženiauskienė Vyr. specialistė 8 349 50001 valda.kozeniauskiene@jonava.lt 204
Kristina Lukoševičiūtė Atstovė ryšiams su visuomene 8 349 50001 kristina.lukoseviciute@jonava.lt 204
Karolina Davalgaitė Vyr. specialistė 8 349 61394 karolina.davalgaite@jonava.lt 220
Rūta Mačiulytė Archyvo tvarkytoja 8 349 59813 ruta.maciulyte@jonava.lt Chemikų g. 136
Irena Misiūnienė Klientų aptarnavimo tarnautoja 8 349 50154 irena.misiuniene@jonava.lt 124
Violeta Paulauskienė Archyvo tvarkytoja 8 349 59813 violeta.paulauskiene@jonava.lt Chemikų g. 136
Lina Trinkūnienė Klientų aptarnavimo tarnautoja 8 349 50154 lina.trinkuniene@jonava.lt 124
Ramūnas Židžiūnas Kompiuterinių sistemų specialistas 8 349 20025 ramunas.zidziunas@jonava.lt 106
Saulius Balandis Kompiuterinių sistemų specialistas 8 349 50177 saulius.balandis@jonava.lt 106
Augutis Paulauskas Tarnautojas, atliekantis bendras funkcijas 8 349 50034 augutis.paulauskas@jonava.lt r1
Vytautas Ugintas Darbininkas 8 349 59182 r2
Česlovas Nacevičius Automobilio vairuotojas 8 349 59182 r2
Arvydas Žukauskas Automobilio vairuotojas 8 349 59182 r2
Sargas 8 349 50154 sargai@jonava.lt -

Turto skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Jonas Kurlavičius Vedėjas 8 349 61056 jonas.kurlavicius@jonava.lt 213
Onutė Plėštienė Vyr. specialistė 8 349 50077 onute.plestiene@jonava.lt 211
Rasa Kasputienė Vyr. specialistė 8 349 50106 rasa.kasputiene@jonava.lt 212
8 349 50077 211
Jovita Stankevičiūtė Vyr. specialistė 8 349 50190 jovita.stankeviciute@jonava.lt 107
Živilė Besevičienė Vyr. specialistė 8 349 20008 zivile.beseviciene@jonava.lt 321

Finansų ir biudžeto skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Danutė Petronienė Vedėja 8 349 50068 danute.petroniene@jonava.lt 313
Janina Mažuolienė Vyresn. specialistė 8 349 50094 janina.mazuoliene@jonava.lt 312
Jūratė Drungilienė Vyr. specialistė 8 349 54046 jurate.drungiliene@jonava.lt 311
Asta Jastrumskienė Vyr. specialistė 8 349 50094 asta.jastrumskiene@jonava.lt 312
Marytė Jankauskienė Vyr. specialistė 8 349 54046 maryte.jankauskiene@jonava.lt 311

Remonto ir statybos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Mantas Petrauskas Vedėjas 8 349 50966 mantas.petrauskas@jonava.lt 108
Valdas Rėklaitis Vyresn. specialistas 8 349 50966 valdas.reklaitis@jonava.lt 108
Vilma Petkuvienė Vyresn. specialistė 8 349 61347 vilma.petkuviene@jonava.lt 110
Vyr. specialistas 8 349 61347 110
Eglė Pinkevičienė Vyr. specialistė 8 349 61347 egle.pinkeviciene@jonava.lt 110

Socialinės paramos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Daiva Ūselienė Vedėja 8 349 50142 daiva.useliene@jonava.lt 116
Asta Matulienė Vyr. specialistė 8 349 50142 asta.matuliene@jonava.lt 117
Audronė Šopytė Vyresn. specialistė 8 349 54669 audrone.suopyte@jonava.lt 119
Svetlana Klimova Socialinių išmokų specialistas 8 349 54669 svetlana.klimova@jonava.lt 119
Vitalija Bagdonavičienė Socialinių išmokų specialistas 8 349 50032 vitalija.bagdonaviciene@jonava.lt 118
Leonora Ivaškienė Socialinių išmokų specialistas 8 349 50032 leonora.ivaskiene@jonava.lt 118
Daiva Aleknavičienė Vyriausioji specialistė 8 349 50170 daiva.aleknaviciene@jonava.lt 104
Aldona Nacevičienė Vyresn. specialistė 8 349 50300 aldona.naceviciene@jonava.lt 121
Giedrė Pinkevičienė Vyriausioji specialistė 8 349 50300 giedre.pinkeviciene@jonava.lt 122
Liucija Kutrienė Vyriausioji specialistė 8 349 50032 liucija.kutriene@jonava.lt 118
Viktorija Budrė Socialinių išmokų specialistas 8 349 50211 viktorija.budre@jonava.lt 102
Kristina Graudinienė Socialinių išmokų specialistas 8 349 50211 kristina.graudiniene@jonava.lt 102
Renata Mikalauskienė Socialinės rūpybos specialistas 8 349 50142 renata.mikalauskiene@jonava.lt 117
Darius Freimontas Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje) 8 349 49648 darius.freimonas@jonava.lt Bukonių seniūnija
Agnė Gertman Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje) 8 349 73317 agne.gertman@jonava.lt Ruklos seniūnija
Laima Jaščemskienė Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje) 8 349 78032 laima.jascemskiene@jonava.lt Šveicarijos seniūnija
Jadvyga Maselaitienė Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje) 8 349 78049 jadvyga.maselaitiene@jonava.lt Žeimių seniūnija
Liudmila Narkevičienė Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje) 8 349 49280 liudmila.narkeviciene@jonava.lt Užusalių seniūnija
Maja Petrova Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje) 8 349 48418 maja.petrova@jonava.lt Šilų seniūnija
Daiva Pauplienė Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje) 8 349 35336 daiva.paupliene@jonava.lt Upninkų seniūnija
Jolita Gudonavičienė Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje) 8 349 49338 jolita.gudonaviciene@jonava.lt Kulvos seniūnija

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Agnė Šalomskė Vedėja 8 349 50173 agne.salomske@jonava.lt 201
Aksana Zacharova Politikos ir administravimo specialistė 8 349 50173 aksana.zacharova@jonava.lt 202
Gitana Gulevienė Vyriausioji specialistė 8 349 61196 gitana.guleviene@jonava.lt 404
Daiva Bradauskienė Vyriausioji specialistė 8 349 50173 daiva.bradauskienė@jonava.lt 202
Vilma Matijošaitienė Vyriausioji specialistė 8 349 61196 vilma.matijosaitiene@jonava.lt 404

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Vytautas Žebrauskas Vedėjas 8 349 50039 vytautas.zebrauskas@jonava.lt 315
Danguolė Deikienė Vyr. specialistė 8 349 50044 danguole.deikiene@jonava.lt 305
Danutė Ragelienė Vyr. specialistė 8 349 50044 danute.rageliene@jonava.lt 305
Jolita Gečiauskienė Vyr. specialistė 8 349 50099 jolita.geciauskiene@jonava.lt 306
Violeta Kolesnikienė Vyr. specialistė 8 349 50062 violeta.kolesnikiene@jonava.lt 308
Vilma Dobrovolskienė Vyr. specialistė 8 349 50062 vilma.dobrovolskiene@jonava.lt 308
Lina Paulavičienė Vyr. specialistė 8 349 50221 lina.paulaviciene@jonava.lt 307
Laura Grėbliūnienė Politikos ir administravimo specialistas 8 349 47516 laura.grebliuniene@jonava.lt Vasario 16-osios g. - 31
Daiva Skebienė Jaunimo reikalų koordinatorė 8 349 50221 daiva.skebiene@jonava.lt 307
Edita Lisauskienė Politikos ir administravimo specialistas 8 349 47516 edita.lisauskiene@jonava.lt Vasario 16-osios g. - 31
Evelina Darvidė Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė 8 349 50099 evelina.darvide@jonava.lt 306

Teisės ir personalo skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Justas Budriūnas Skyriaus vedėjas 8 349 50086 justas.budriunas@jonava.lt 205
Kristina Siniauskienė Vyr. specialistė (teisininkė) 8 349 50778 kristina.siniauskiene@jonava.lt 214
Kristina Reicenštein Vyriausioji specialistė (pirminė teisinė pagalba) 8 349 50095 kristina.reicenstein@jonava.lt 310
Inga Mačiulė Vyr. specialistė 8 349 50086 inga.maciule@jonava.lt 215
Sigita Čepienė Vyresn. specialistė 8 349 50086 sigita.cepiene@jonava.lt 215

Viešųjų pirkimų skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Sandra Rusonienė Skyriaus vedėja 8 349 53805 sandra.rusoniene@jonava.lt 318A
Auksė Kumponienė Vyr. specialistė 8 349 47562 aukse.kumponiene@jonava.lt 303
Diana Petkevičienė Vyr. specialistė 8 349 47562 diana.pettkeviciene@jonava.lt 303
Asta Matusienė Vyr. specialistė 8 349 47562 asta.matusiene@jonava.lt 303

Architektūros ir urbanistikos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Vaidas Zakarauskas Vedėjas 8 349 35338 vaidas.zakarauskas@jonava.lt 427
Jolanta Daunorienė Vyr. specialistė (teritorijų planavimas) 8 349 53821 jolanta.daunoriene@jonava.lt 428
Judita Gaidukevičienė Vyr. specialistė (Specialieji architektūros reikalavimai, Statybą leidžiantys dokumentai, Želdynai) 8 349 53821 judita.gaidukeviciene@jonava.lt 428B
Gabija Kušleikaitė Vyr. specialistė 8 349 20026 gabija.kusleikaite@jonava.lt 428A
Eglė Galimovienė Vyresn. specialistė (topografija) 8 349 50059 egle.galimoviene@jonava.lt 429
Edita Jakutienė Vyresn. specialistė 8 349 50196 edita.jakutiene@jonava.lt 430
Erika Glinskaitė Vyresnioji specialistė 8 349 50059 erika.glinskaite@jonava.lt 429

Viešosios tvarkos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Andrius Venckus Vedėjas 8 349 59157 vts@jonava.lt; andrius.venckus@jonava.lt 303A
Aušra Jakimavičienė Vyresnioji specialistė 8 349 59157 ausra.jakimaviciene@jonava.lt 303A

Žemės ūkio skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Jonas Marčiukaitis Vedėjas 8 349 50002 jonas.marciukaitis@jonava.lt 316
Mindaugas Skorupskas Vyresn. specialistas (techninei priežiūrai) 8 349 50002 mindaugas.skorupskas@jonava.lt 317
Jurgita Smilingienė Žemės ūkio specialistas 8 349 54673 jurgita.smilingiene@jonava.lt 320
Mindaugas Gritėnas Vyr. specialistas 8 349 50162 mindaugas.gritenas@jonava.lt 319
Vyresn. specialistas 8-349-54673 319

Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Rasa Raicevičienė Vedėja 8 349 61039 rasa.raiceviciene@jonava.lt 407
Živilė Zareckaitė Vyriausiasis specialistas (ekologas) 8 349 50193 zivile.zareckaite@jonava.lt 415
Alina Lukauskienė Vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) 8 349 50193 alina.lukauskiene@jonava.lt 415

Bukonių seniūnija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Arturas Narkevičius Bukonių seniūnijos seniūnas 8 349 49647 arturas.narkevicius@jonava.lt
Seniūno pavaduotoja 8 349 49647
Danguolė Ragaišienė Žemės ūkio specialistė 8 349 49648 danguole.ragaisiene@jonava.lt 
Almantas Darčkus Komunalinio ūkio vadovas 8 349 49648 almantas.darckus@jonava.lt
Nijolė Mockienė Visuomenei naudingos veiklos organizatorė, specialistė 8 349 49648 nijole.mockiene@jonava.lt
Janina Sinkevičienė Valytoja

Šveicarijos seniūnija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Algirdas Paplonskis Šveicarijos seniūnijos seniūnas (8 349) 471 17
8 687 42 419
algirdas.paplonskis@jonava.lt
Edita Kulvietienė Seniūno pavaduotoja (8 349) 780 31
(8 652) 320 54
edita.kulvietiene@jonava.lt
Monika Sinkevičiūtė Specialistė žemės ūkiui (8 349) 780 31
(8 652) 320 54
monika.sinkeviciute@jonava.lt
Valdas Zinys Sporto organizatorius (8 349) 780 31
Jolanta Mazūrienė Specialistė visuomenei naudingai veiklai (8 349) 780 31
(8 652) 320 54
jolanta.mazuriene@jonava.lt
Dimitrijus Reinikovas Komunalinio ūkio vadovas (8 652) 320 69
Arūnas Tarutis Darbininkas

Jonavos miesto seniūnija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Povilas Beišys Jonavos miesto seniūnijos seniūnas 8 349 60488 povilas.beisys@jonava.lt 114
Regina Zaleckienė Vyresnioji specialistė 8 349 60488 regina.zaleckiene@jonava.lt 115
Tautvydas Pabrinkis Vyriausiasis specialistas 8 349 50042 tautvydas.pabrinkis@jonava.lt 113
Elvyra Drangauskienė Vyr. specialistė 8 349 50740 elvyra.drangauskiene@jonava.lt 105
Monika Zaleckytė Vyresn. specialistė 8 349 20048 monika.zaleckyte@jonava.lt 113

Kulvos seniūnija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Ramūnas Gudonavičius Kulvos seniūnijos seniūnas (8 349) 494 70 ramunas.gudonavicius@jonava.lt
Laura Navickienė Kulvos seniūnijos seniūno pavaduotoja (8 349) 494 17 laura.navickiene@jonava.lt
Virginija Gecevičienė Specialistė (8 349) 494 69 virginija.geceviciene@jonava.lt
Dovilė Pravilionienė Socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis (8 349) 493 38 dovile.pravilioniene@jonava.lt
Marija Vilhelmina Meilūnienė Specialistė žemės ūkio klausimais (8 349) 49 427 zemskyrius@jonava.lt
Valerijus Radionovas Komunalinio ūkio viršininkas 8 652 32036
Valerija Navickienė Komunalinio ūkio darbininkė 8 650 40729
Eitvidas Jakučiūnas Sporto organizatorius (8 349) 494 27
Biruta Brindzienė Socialinio darbuotojo padėjėja (8 349) 493 38
Vanda Rakauskienė valytoja
Algimantas Gecevičius Šaltkalvis
Alfonsas Pečiulaitis Traktorininkas
Edmundas Damidavičius Santechnikas

Ruklos seniūnija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Gintas Jasiulionis Ruklos seniūnijos seniūnas (8 349) 731 01 gintas.jasiulionis@jonava.lt
Dovilė Survilaitė Seniūno pavaduotoja (8 349) 731 01 dovile.survilaite@jonava.lt
Joana Tarasevičienė Specialistė (8 349) 731 01 joana.taraseviciene@jonava.lt
Asta Matusienė Specialistė (8 349) 731 01 asta.matusiene@jonava.lt

Šilų seniūnija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Šilų seniūnijos seniūnė 8 349 48417, 8 687 42588
Zoja Kravčenko Seniūnės pavaduotoja (8 349) 484 17, 8 682 56204 zoja.kravcenko@jonava.lt
Audronė Stankevičienė Žemės ūkio specialistas 8 (349) 48416, 8 699 26194 audrone.stankeviciene@jonava.lt
Titas Vaicekauskas Sporto organizatorius 8 681 12878
Rita Marozaitė Valytojas
Liudas Ričardas Palevičius Viešojo ūkio specialistas (8 685) 160 29 liudasricardas.palevicius@jonava.lt
Rita Marozaitė Naudingos veiklos organizatorius 8 (349) 30044, 8 699 20192 rita.marozaite@jonava.lt
Jonas Leonavičius Mechanizatorius 8 688 35114
Eugenijus Šeinauskas Darbininkas (8 682) 562 03
Jovita Gulbinienė Darbininkas
Vaclovas Sadzevičius Darbininkas
Vilma Jelinskienė Darbininkas

Upninkų seniūnija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Lolita Nekrošienė Upninkų seniūnijos seniūnė (8 349) 359 37
(8 615) 112 26
lolita.nekrosiene@jonava.lt
Jūratė Auglienė Seniūnės pavaduotoja (8 687) 844 95 jurate.augliene@jonava.lt
Valerijonas Šemeta Žemės ūkio specialistas (8 615) 113 37 valerijonas.semeta@jonava.lt
Laima Pabriežienė Sporto organizatorė laima.pabrieziene@jonava.lt
Vida Novikova Komunalinio ūkio viršininkė (8 615) 113 36 vida.novikova@jonava.lt
Visvaldas Jančius Komunalinio ūkio vyresnysis darbininkas - elektrikas
Jonas Marcinauskas Vairuotojas - traktorininkas
Genė Mockienė Valytoja
Milda Ščavinskienė Komunalinio ūkio gėlininkė- želdinių prižiūrėtoja
Vida Jasikonienė Komunalinio ūkio darbininkė- kapinių prižiūrėtoja

Užusalių seniūnija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Užusalių seniūnas
Danguolė Karnylienė Seniūno pavaduotoja (8 349) 492 67
(8 673) 308 82
danguole.karnyliene@jonava.lt
Lena Otovčic Organizatorė visuomenei naudingai (8 349) 492 80 lena.otovcic@jonava.lt
Fima Zelenina Specialistė (žemės ūkio klausimais) (8 349) 492 03 fima.zelenina@jonava.lt
Anatolijus Maliavskis Sporto organizatorius (8 650) 502 22 anatolijus.maliavskis@jonava.lt
Žydrūnė Medvedevienė Viešojo ūkio specialistė (8 603) 13 993 zydrune.medvedeviene@jonava.lt
Sigitas Pleskevičius Elektrikas, santechnikas
Algimantas Baliulevičius Traktorininkas, šaltkalvis
Lena Otovčic Valytoja

Žeimių seniūnija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Faustas Pilipavičius Žeimių seniūnijos seniūnas (8 349) 780 48
(8 686) 160 35
faustas.pilipavicius@jonava.lt
Danutė Šeškienė Seniūno pavaduotoja (8 349) 780 47
(8 652) 208 23
danute.seskiene@jonava.lt
Algimantas Šeškas Komunalinio ūkio inžinierius (8 349) 780 49
(8 682) 192 47
algimantas.seskas@jonava.lt
Vitalija Šafronienė Žemės ūkio specialistė vitalija.safroniene@jonava.lt
Diana Sedelskienė Pirties darbininkė,valytoja
Valentas Trukšaninas Šaltkalvis, suvirintojas
Algimantas Balsevičius Traktorininkas,santechnikas
Artūras Gudliauskas Kapų sargas
Rita Kerbelienė Juškonių sporto salės valytoja
Aleksandras Janovskis Sporto organizatorius

Sekretoriatas

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Gražina Paulauskienė Vyr. specialistė 8 349 50139 grazina.paulauskiene@jonava.lt 203
Lina Šidlauskienė Vyr. specialistė 8 349 50139 lina.sidlauskiene@jonava.lt 203