Komitetų sąrašas

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETAI IR JŲ SUDĖTIS

 

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros komitetas

 

Alfonsas Meškauskas – pirmininkas

Jonas Kaminskas

Kęstutis Macionis

Marijona Širvelienė

Arvydas Gasys – pirmininko pavaduotojas

 

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

 

Birutė Gailienė – pirmininkė

Laurynas Gailius

Povilas Garbauskas

Vytautas Venckūnas – pirmininko pavaduotojas

Reda Zakarauskaitė

 

Kaimo reikalų komitetas

 

Bronislovas Liutkus – pirmininkas

Dainius Paulauskas

Liudas Mediekša – pirmininko pavaduotojas

Rolandas Skuja

 

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komitetas

 

Birutė Platkauskienė – pirmininkė

Juozas Jokimas – pirmininkės pavaduotojas

Nijolė Meškauskienė

Remigijus Osauskas

Artūras Šalaševičius

 

Miesto reikalų komitetas

 

Erlandas Andrejevas – pirmininkas

Artūras Neimontas

Algimantas Dabašinskas – pirmininko pavaduotojas

Alina Batulevičienė

Vidmantas Šidlauskas

 

Kontrolės komitetas

 

Kęstutis Macionis – pirmininkas

Erlandas Andrejevas

Artūras Neimontas – pirmininko pavaduotojas

Alina Batulevičienė

Arvydas Gasys

Vytautas Venckūnas