Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava
Telefonas (8 349) 50 154
Faksas (8 349) 50 012
El. p. administracija@jonava.lt
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188769070
Savivaldybės nemokama linija
(8 800) 000 15
>

Saulutė

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė"

ISTORIJA:

                      Jonavos 12-kos grupių vaikų lopšelis-darželis „Saulutė" įkurtas 1973 metais. Šiuo metu veikia kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga.

PASIEKIMAI:

                      Įstaigoje vyksta visapusiškas vaikų ugdymas, panaudojant projektinį metodą. Platus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

PROGRAMOS;

                      Pačių sukurta ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programa „Aš pupų pėdelis" ir Bendroji priešmokyklinio ugdymo(si) programa.

PAKRAIPA:

                      Gamtotyra ir ekologija.

GRUPIŲ SKAIČIUS:

                      Dvylika įvairaus amžiaus tarpsnių vaikų grupių.

DARBO LAIKAS:

                      11-ka grupių dirba 10,5 val. režimu. Viena grupė, atsižvelgiant į ugdytinių tėvų poreikius, yra budinti ir dirba 12 valandų (6,00-18,00).

PAPILDOMAS UGDYMAS:

                      Šarkos teatras. Vaikų ansamblis „Spindulėlis". Choreografinė grupė. Su gabiais muzikai  vaikais dirbama papildomai.