Jonavos rajono savivaldybės saugaus eismo komisija

SAUGAUS EISMO KOMISIJOS POSĖDYJE 2016 M. RUGSĖJO MĖNESĮ

                      Neseniai įvykusio Saugaus eismo komisijos (SEK) posėdžio metu svarstyta per dešimt prašymų, pasiūlymų, susipažinta su gautais dokumentais.

                      SEK pirmininkas Erlandas Andrejevas supažindino komisijos narius su UAB ,,Baltasis pyragas" prašymu dėl draudžiamojo kelio ženklo įrengimo. Prašyme minima, kad prie bendrovės administracinio pastato Sodų g. 11 ir prie pastato, esančio Sodų g. 13, yra įmonei priklausanti automobilių stovėjimo aikštelė. Ši aikštelė skirta administracijos darbuotojų automobiliams, tačiau kyla problemų, kai neteisėtai aikštele naudojasi šalia esančio daugiabučio gyventojai arba Veterinarijos klinikos lankytojai. UAB ,,Baltasis pyragas" prašo leisti įrengti ženklą, draudžiantį pašaliniams įvažiuoti į bendrovei priklausančią automobilių aikštelę. Nutarta pritarti ženklo ,,Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas" įrengimui iš bendrovės lėšų prie įvažiavimo į aikštelę ties administraciniu pastatu (Sodų g. 11).

                      E. Andrejevas komisijos nariams perskaitė Laimos K. prašymą. Moteris rašo, kad, prasidėjus mokslo metams, rūpestį kelia Panerio pradinės mokyklos  mokinukų saugumas. Taikos g. atkarpa tarp Vilniaus g. ir Kauno g. visada užstatyta automobiliais, nekreipiamas dėmesys į esančias perėjas. Vairuotojai į Kauno g. turi važiuoti priešpriešine eismo juosta, nes neįmanoma pastebėti einančių mokinių. Tai nesaugu, todėl būtų tikslinga toje atkarpoje drausti statyti automobilius kelkraštyje, tuo labiau, kad šalia yra didelė aikštelė, prie Neries Taikos g. yra 12 vietų aikštelė, kuri darbo dienomis būna tuščia. Panerio pradinės mokyklos vadovai taip pat turėtų rasti vietos darbuotojų automobiliams savo teritorijoje. Siūloma  prie ,,Sodros" pastato Kauno g. pažymėti keletą vietų stovėti neįgaliesiems.

                      SEK nutarė informuoti pareiškėją, kad šiuo metu Kauno gatvėje vyksta rekonstravimo darbai ir  įgyvendinamos saugaus eismo priemonės, todėl situacija turėtų pagerėti.

                      SEK pirmininkas Erlandas Andrejevas pristatė komisijos nario Mindaugo Katkaus pasiūlymus dėl greičio ribojimo senamiestyje. Kauno g. prasidėjo priemonių, skirtų leistinam važiavimo greičiui palaikyti, įdiegimas. Tokių priemonių stokoja kitos 30 km/val. zonoje esančios senamiesčio gatvės: Sodų, Klaipėdos, Vilniaus, Taikos, nes šiose gatvėse, kaip ir Kauno gatvėje, dažnai stipriai viršijamas leistinas važiavimo greitis. Sodų gatvės ruože tarp Vasario 16-osios ir Kauno g. nustatyta juodoji dėmė. Siūloma minėtose gatvėse įrengti prisukamus greičio mažinimo kalnelius (maždaug kas 100 m).

                      Dėl pėsčiųjų perėjos J. Ralio ir Kauno g. sankryžoje. Rengiant Jonavos miesto darnaus judumo planą nustatyta, kad pėsčiųjų perėjoje ties J. Ralio ir Kauno g. sankryža yra juodoji dėmė. Taip pat nustatyta, kad šioje vietoje vyrauja pats didžiausias automobilių eismas Jonavos mieste (apie 20 tūkst. automobilių per parą). Atsižvelgiant į tai, kad perėja naudojasi daugybė mažamečių Panerio pradinės mokyklos mokinių, o pėsčiųjų perėja yra itin pavojinga, siūloma pėsčiųjų perėjoje nedelsiant įrengti šviesoforinį valdymą. Šis sprendimas taip pat sumažins automobilių prastovas prie perėjos, kai ja naudojasi daug pėsčiųjų ryte, vakare ir sekmadieniais po mišių.

                      SEK nutarė nepritarti siūlymui dėl prevencinių priemonių – Sodų, Klaipėdos, Vilniaus, Taikos gatvėse įrengti prisukamus greičio mažinimo kalnelius (maždaug kas 100 m). Dėl pasiūlymo J. Ralio ir Kauno g. sankryžoje esančioje perėjoje įrengti šviesoforinį valdymą, nutarta kreiptis Saugaus eismo komisijai ir miesto seniūnijai į Lietuvos automobilių kelių direkciją.

                      E. Andrejevas supažindino komisijos narius su Upninkėlių kaimo gyventojų prašymu dėl saugaus eismo priemonių įrengimo Malkosnės gatvėje. Prašyme rašoma, kad Upninkėlių kaime nėra jokių eismą ribojančių ženklų ar priemonių. Malkosnės gatve vyksta intensyvus eismas, gatvė siaura, šalia gyvenamieji namai, kyla pavojus vaikams. Važiuojantys automobiliai dažnai viršija greitį. Prašoma įrengti ženklą, ribojantį greitį iki 30 km/val. ir greičio ribojimo kalnelius keliose kaimo vietose.                      Komisijos nariai neprieštaravo ženklo, ribojančio greitį iki 30 km/val. ir kitų saugaus eismo priemonių įrengimui, patarė gyventojams kreiptis į Upninkų seniūniją ir suderinti lėšų skyrimą minėtų priemonių įgyvendinimui.

                    Svarstytas Elenos N. prašymas. Jame minima, kad prieš kurį laiką įrengus P. Vaičiūno gatvėje autobusų stotelę (prie PC ,,Dobilas"), visi ateinantys iš Rimkų mikrorajono gyventojai priversti nesaugiai kirsti gatvę, kad patektų į sustojimą. Ten nėra jokios perėjos, todėl prašoma komisijos narių apsvarstyti galimybę įrengti perėją šalia sustojimo. Nutarta informuoti pareiškėją, kad sustojimas P. Vaičiūno g. įrengtas laikinai, kol vyksta Vasario 16-osios g., A. Kulviečio ir Chemikų gatvių rekonstrukcijos darbai. Kelių eismo taisyklės nedraudžia kirsti gatvę sankryžoje, jei šalia nėra pažymėtos pėsčiųjų perėjos.

                       SEK  svarstytas VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro prašymas rasti galimybę įrengti saugų įėjimą ir šaligatvius į LASS filialo patalpas Chemikų g. 136, nes akliesiems ir silpnaregiams, atvykstantiems į mokymus, nesaugu. Taip pat prašoma vykdant Chemikų gatvės rekonstrukciją ir įrengiant perėjas, atsižvelgti į neįgaliųjų poreikius, kad suprojektuoti elementai nesukeltų kliūčių, kad nebūtų ribojamas neįgaliųjų judėjimas ir veikla. Atsižvelgiant į specifinius poreikius prašoma įrengti iškilią perėją, taip pat įspėjamuosius paviršius gatvėje ir ties įėjimu į LASS Jonavos filialo patalpas, taip pat J. Basanavičiaus g. ties Jonavos suaugusiųjų švietimo centru ir Krašto muziejumi, Žeimių gatvėje ties Viešąja biblioteka ir VšĮ Jonavos PSPC. Labai aktualu akliesiems ir silpnaregiams, važiuojantiems viešuoju transportu, kad būtų garsiai pranešami sustojimų pavadinimai.          

                      Nutarta informuoti VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centrą, kad miesto seniūnija,   tvarkydama pastato Chemikų g. 136 aplinką, atsižvelgs į prašyme išdėstytus pasiūlymus, taip pat mieste įgyvendindama projektus atkreips dėmesį į specifinius aklųjų ir silpnaregių poreikius, pritaikant aplinką.

                      E. Andrejevas supažindino komisijos narius su UAB ,,Jonavos autobusai" prašymu dėl kelio ženklų įrengimo. Didžioji dalis Jonavos miesto viešojo transporto autobusų, taip pat ir tarpmiestiniai autobusai, važiuoja Kalnų gatve. Padažnėjo atvejų, kai iš abiejų pusių užstačius automobiliais kelkraščius, autobusai negali pravažiuoti arba turi nesaugiai manevruoti, stengdamiesi nekliudyti šalikelėje stovinčių transporto priemonių. Siūloma kalnų gatvėje nuo sankryžos su J. Janonio gatve link Žeimių gatvės pastatyti kelio ženklus ,,Sustoti draudžiama" taip, kad automobilius būtų galima parkuoti tik vienoje gatvės pusėje.

                      Nutarta  įrengti Kalnų g. (dešinėje pusėje įvažiuojant iš Žeimių g.)  iš abiejų gatvės pusių ženklus ,,Stovėti draudžiama" su papildoma lentele nuo 800 iki 1700 val.

                      Barborlaukio k., Upelio g. savininkai kreipėsi dėl eismo ribojimo iš Saulės į Upelio gatvę (4 m pločio keliuką), skirtą įvažiavimui į privačius sklypus. Valstybei priklausančios žemės šioje vietoje nėra. Panaši situacija buvo nagrinėta Saugaus eismo komisijos posėdyje 2010-09-16, tuomet buvo prašoma leisti užtverti įvažiavimą pašaliniams asmenims. Komisija priėmė sprendimą nepritarti užtvaro įrengimui bendro naudojimo kelyje. Rekomenduota gyventojams dėl triukšmo ir aplinkos šiukšlinimo bei niokojimo kreiptis į aplinkos apsaugos tarnybas bei policiją. Ir šį kartą nepritarta ženklų, draudžiančių eismą, įrengimui prie įvažiavimo iš Saulės į Upelio g.,  į bendro naudojimo kelią.

                      Į SEK kreipėsi Juozas P. dėl nesaugaus važiavimo dviračių taku Plento g. dėl išvažiuojančių automobilių iš šalutinių SB ,,Draugystė" gatvelių į pagrindinį kelią. Prašoma įrengti prie išvažiavimų iš sodininkų bendrijos ženklus, sferinius veidrodžius ar greičio ribojimo kalnelius. SEK pritarė STOP ženklų įrengimui prie kiekvieno išvažiavimo iš SB ,,Draugystė" į Plento g.

                      Rimantas R. kreipėsi su prašymu dėl greičio ribojimo kalnelių įrengimo Užusalių seniūnijos Taikos gatvėje tarp 7 ir 10 gyvenamųjų namų. VĮ ,,Kauno regiono keliai" atsakė seniūnijai dėl greitį ribojančio kalnelio įrengimo valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 1504 Išorai-Užusaliai-Būdos Taikos gatvėje. Rašte išaiškinta, kad gyvenvietėje yra nustatytas maksimalus greitis 50 km/val., kaip eismo dalyviai laikosi šio reikalavimo, kontroliuoja policija. Šioje vietoje per 6 metus neužfiksuota įskaitinių eismo įvykių, todėl kelio ruožas nepriskiriamas prie avaringų. 2015 metais ties mokykla buvo įrengta iškilioji pėsčiųjų perėja, o ties kapinėmis – greitį ribojantis kalnelis. Prašomame kelio ruože esamos techninės sąlygos nepalankios greičio mažinimo kalnelio įrengimui, nes per arti gyvenamieji namai.

                      Komisijos nariai, atsižvelgdami į VĮ ,,Kauno regiono keliai" atsakymą, taip pat nepritarė  greitį ribojančio kalnelio įrengimui.

                      Kaimo bendruomenės ,,Čičinų kraštas" prašymas - dėl suintensyvėjusio eismo pagrindinėje Ateities gatvėje. Dažnai vairuotojai viršija greitį, todėl prašoma įrengti greičio ribojimo kalnelius ir įrengti ženklus. Kadangi kaimo bendruomenė ,,Čičinų kraštas" raštu kreipėsi ir į VĮ ,,Kauno regiono keliai", nutarta sulaukti atsakymo dėl galimybės įrengti eismo saugumo priemones.

                      Diskutuota dėl eismo sąlygų išvažiuojant iš Jonavos sporto arenos. Nutarta renginių metu išvažiavimuose iš Jonavos sporto arenos leisti sukti tik į dešinę, įrengiant apsaugines tvoreles su ženklinimu, o įvažiuojant leisti sukti ir iš dešinės, ir iš kairės pusės. Nevykstant renginiams, vadovautis kelių eismo taisyklėmis.