Naujienos

ĮGYVENDINAME SAVIVALDYBĖJE VYKDOMO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POKYČIO PROJEKTO VEIKLAS

2020 m. gegužės 22 dieną virtualioje pamokoje susitiko Jonavos „Neries" pagrindinės mokyklos ir Jeronimo Ralio gimnazijos mokiniai bei mokytojos.  Integruotoje dorinio ugdymo (tikybos)...

„NERIES“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE - NAUJI IŠŠŪKIAI IR PATIRTYS

Jonavos „Neries" pagrindinė mokykla – viena iš savivaldybėje vykdomo projekto „Lyderių laikas 3" dalyvių. Savivaldybės kūrybinės komandos rengiamo pokyčio projekto tema - „Tarpusavio sąveika,...

SKELBIAMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ KONKURSAS

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 13B-951 1 punktu patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų...

Jaunimas - Jaunimo politika Jonavos rajone

Lietuvos jaunimo politiką reglamentuojantys dokumentai: Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas; Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas dėl nacionalinės...

JAUNIMO UŽIMTUMAS IR ĮDARBINIMAS VASAROS METU

Jonavos rajono savivaldybės taryba 2020 m. gegužės 28 d. patvirtino Jonavos rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą, skirtą 14 - 19 m. jaunimui,...

SKELBIAMOS FINANSUOTOS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO IR UŽIMTUMO PROGRAMOS 2020 M.

Finansuotų Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų sąrašas Eil. Nr. Programos teikėjas Programos pavadinimas ...

JAUNIMO INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS (JIK)

Internete galima rasti begalę informacijos bet kokiomis jaunam žmogui aktualiomis temomis, tačiau, rasti išsamius atsakymus į rūpimus klausimus švietimo, karjeros, būsto, finansų, sveikatos,...

DĖMESYS SILPNIAUSIEMS – VISUOMENĖS BRANDUMO POŽYMIS

„Tai, kaip rūpinamės silpniausiais visuomenės nariais (…), rodo, kiek esame brandūs ir psichologiškai sveiki", – sako psichologė R. Morkūnienė. Viena visuomenės ląstelių –...

SU TARPTAUTINE JAUNIMO SOLIDARUMO DIENA!

Solidarumas  - (plg.  solidarus ) - veikimas išvien su kitais, draugiškumas, sutarimas (žr. www.lietuviuzodynas.lt ). Ši diena skirta atkreipti valstybės, visuomenės ir...

WEBINARAI JAUNIMUI, JAUNIMO IR SU JUO DIRBANČIOMS BEI KITOMS ORGANIZACIJOMS

Visiems, kuriems aktuali aktyvi projektinė veikla, naujos idėjos bei jų įgyvendinimas, savanorystė  vietiniu, Lietuvos ar tarptautiniu lygmeniu, organizuojami  du webinarai apie...

REKOMENDACIJOS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS KARANTINO LAIKOTARPIU

Skelbiamos rekomendacijos nevyriausybinėms organizacijoms, siekiant padėti joms planuoti kasdienę veiklą, Lietuvoje dėl koronaviruso paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną. Rekomendacijos...

SKELBIAMI TIKSLINIO STUDIJŲ RĖMIMO FONDO STIPENDIJŲ GAVĖJAI

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1TS-329 patvirtintais Jonavos  rajono savivaldybės tikslinio studijų rėmimo fondo nuostatais bei...

INOVACIJŲ JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2020 METAIS KONKURSAS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2020 metais konkursą (toliau...

SKELBIAMA REGISTRACIJA DALYVAUTI JAUNIMO SAVANORIŠKOJE TARNYBOJE 2020 M. II-ĄJĮ PUSMETĮ

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val./mėnesį savanoriauja pasirinktoje...

SKELBIAMI GERIAUSIO JONAVOS RAJONO JAUNIMO PROJEKTO AR INICIATYVOS 2019 M. KONKURSO REZULTATAI

Šių metų kovo mėnesį vykęs Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos iniciatyva organizuotas Geriausio Jonavos rajono jaunimo projekto ar iniciatyvos 2019 m. konkursas  galutinai...

„STUDENTAI – MOKSLEIVIAMS, MOKSLEIVIAI – STUDENTAMS“ (SMMS)

Balandžio 7 dieną startavo jaunimo organizacijų iniciatyva „Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams" (SMMS). Tai 2009 m. pradėjusi veikti Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU...

DĖL JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SADM VEIKLOS ĮVERTINIMO

Jaunimo reikalų departamentui, siekiant sistemingai ir tikslingai įgyvendinti jaunimo politiką, svarbu gauti atsiliepimus ir grįžtamąjį ryšį dėl teikiamų paslaugų. Šiuo tikslu sukurta veiklos...

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SADM INFORMACIJA DĖL EKSTREMALIOS SITUACIJOS DĖL COVID-19

Atsižvelgiant į Valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl koronaviruso, pagrindinis informacijos šaltinis, kuriuo rekomenduojama vadovautis dėl esamos situacijos, yra Sveikatos apsaugos...

GERIAUSIO JONAVOS RAJONO JAUNIMO PROJEKTO KONKURSAS

Jaunimo ir su juo dirbančios organizacijos kviečiamos dalyvauti Geriausio Jonavos rajono jaunimo projekto ar iniciatyvos 2019 m. konkurse. Ši tradicija tapusi Jonavos rajono savivaldybės...

SUSIDOMĖJIMAS SAVANORYSTE LIETUVOJE AUGA

Aplinkos tvarkymas, pagalba vaikams ir jaunimui ar senyvo amžiaus žmonėms, pagalba organizuojant kultūrinius renginius – šiomis savanoriškomis veiklomis dažniausiai užsiimama Lietuvoje. Per...