SUSITIKIMAS SU KOLEGOMIS UKMERGĖJE

    

Š. m. balandžio 23 d. Jonavos jaunimo centro darbuotojos Laura Grėbliūnienė ir Edita Lisauskienė kartu su jaunimo reikalų koordinatore Daiva Skebiene bei Jonavos r. jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas" valdybos narėmis Simona Damuliene ir Giedre Tarasevičiūte lankėsi Ukmergės jaunimo laisvalaikio centre. Susitikimo  tikslas – stiprinti su jaunimu dirbančių organizacijų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant bendrų tikslų, užmegzti draugiškus santykius su ten dirbančiais kolegomis, dalintis gerąja patirtimi.

Aptartos aktualios  jaunimui temos bei kasdieninės problemos, jų sprendimo būdai. Diskutuota apie jaunimo projektus savivaldybių lygmenyje, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atvirųjų jaunimo erdvių ir centrų veiklų finansavimo projektus bei tarptautinius – jaunimo mainų ir darbuotojų mobilumo – projektus bei sėkmes ir iššūkius juos įgyvendinant.

Kartu vykusi jaunimo reikalų koordinatorė Daiva Skebienė domėjosi Jonavos jaunimo centro bei Ukmergės jaunimo laisvalaikio centro, veikiančių atitinkamai kaip atvira jaunimo erdvė ir atviras jaunimo centras, panašumais ir skirtumais, privalumais ir trūkumais bei galimybėmis, dirbant atviro darbo su jaunimu metodais. Aptarti aktualūs šių dviejų organizacijų statuso, veiklų planavimo, darbuotojų atsakomybių pasiskirstymo klausimai.

Ukmergės jaunimo laisvalaikio centre dirba šaunios, draugiškos, sumanios, veiklios darbuotojos, kurių buvo labai įdomu klausytis ir semtis patirties. Parsivežta daug gerų emocijų, minčių, motyvacijos veikti ir, žinoma, kvietimas dalyvauti Ukmergės JLC 10-ajame gimtadienyje gegužės 11 dieną. Šventėje taip pat dalyvaus ir kolegos iš kitų miestų.

                Sutarta, kad bendradarbiaujant netolimoje ateityje bus planuojami renginiai Jonavos ir Ukmergės jaunimui (tarpmiestiniai sporto turnyrai, tradiciniai renginiai ir šventės, kiti susitikimai neformalioje aplinkoje), siekiant aktyvinti jaunus žmones, skatinti bendrauti, kurti draugiškus santykius ir aplinką su dar nepažįstamais bendraamžiais, įsitraukiant į bendras veiklas.

                     

 

Jonavos jaunimo centro inf.