ORO KOKYBĖ JONAVOS MIESTE 2018 M. SAUSIO 23 D.

Valstybinio monitoringo Jonavos miesto automatinės oro kokybės tyrimų stoties duomenimis, 2018 m. sausio 23 d. oro kokybės tyrimų duomenys buvo tokie:

 

Stotis

 

Kietosios dalelės

(KD10)

(mg/m3)

Anglies monoksidas

(mg/m3)

Sieros dioksidas (mg/m3)

Azoto dioksidas

(mg/m3)

Ozonas

(mg/m3)

Vid. paros

P

Max 8h

vidurkis

Paros vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

Max 8h

vidurkis

Max 1h

vidurkis

2018 m. NORMOS

50

35 d.

10

125

350

200

1201)

180

Jonava

20

0

 

 

 

17

55

58

 

Paaiškinimai:

 P -  dienų skaičius, kai buvo viršyta paros ribinė vertė 2018 m. Paros ribinė vertė neturi būti viršyta daugiau kaip 35 d. per metus

1)    Siektina vertė, kuri nuo 2010 m. neturi būti viršijama daugiau  nei 25 paras per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį.

   -       duomenų nėra dėl prietaiso gedimo

   n      duomenų nėra dėl ryšio arba programinės įrangos sutrikimų

 

          2018 m. sausio 23 d. teršalų koncentracijos miesto ore neviršijo ribinių verčių.

           AAA duomenimis, sausio 24-25 d. daug kur numatomi krituliai (sniegas, šlapdriba), pūs vidutinio stiprumo, vietomis gūsingas pietų, pietvakarių krypčių vėjas. Vyras palankios sąlygos teršalams sklaidytis, jų ribinių verčių viršijimo tikimybė nedidelė.