KAUNO G. 5 IR 13 NAMŲ MODERNIZAVIMAS

Projektas Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-22-009

Jonavos rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2014-07-03 pasirašė projekto „Kauno g. 5 ir 13 namų modernizavimas" papildomo finansavimo sutartį Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-22-009, kuria numatyta 85 proc. parama daugiabučio Kauno g. 5 modernizavimui.

Projektas vykdomas pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą".

Projekto tikslas – atnaujinti 2 daugiabučius namus, pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes.

Kauno g. 5 projektavimo ir modernizavimo statybos darbus atliko UAB „CCM Baltic". Atnaujinant daugiabutį namą buvo vykdytos energijos vartojimo efektyvumą didinančios veiklos: pastato fasado šiltinimas, cokolio šiltinimas, balkonų stiklinimas, stogo šiltinimas, langų butuose ir balkonų durų keitimas, bendro naudojimo patalpų langų bei durų keitimas. Techninę darbų priežiūrą vykdė UAB „Statybų Koordinatoriai".

Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Kauno g. 5 daugiabučio modernizavimo vertė –  apie 326 tūkst. eurų (iš jų  - apie 260 tūkst. eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, apie 46 tūkst. eurų  - gyventojų lėšos, apie 19 tūkst. eurų - savivaldybės biudžeto lėšos).

Daugiabučio modernizavimo darbai pradėti 2014 m. liepos mėnesį, pabaiga – 2015 m. birželio mėnesį.

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

 

Kauno g. 5 namas prieš renovaciją...

 

.... ir po