BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „KULVOS KULTŪROS CENTRO PASTATO REMONTAS“

Jonavos rajono savivaldybės administracija šiuo metu baigia įgyvendinti projektą „Kulvos kultūros centro pastato remontas" pagal vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Jonavos rajono kaimo vietovėse" Nr.4VP-KK-09-2-000021-PR001, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas" priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas". Bendra projekto vertė – 70615 Eur. Projekto  finansavimo šaltiniai – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, valstybės biudžetas, Jonavos rajono savivaldybės biudžetas. Projekto tikslas atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra" bendrąjį tikslą - kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse. 

Kulvos kultūros centras yra svarbi bendruomenės susibūrimo vieta. Kulvos kultūros centrui priklauso įvairūs mėgėjų meninės veiklos kolektyvai, kurie koncertuoja aplinkiniuose rajono kaimuose, dalyvauja rajoninėse apžiūrose ir rajone organizuojamuose renginiuose bei šventėse. Kultūros centre minimos visos valstybinės šventės, kurios organizuojamos kartu su bendruomene, mokykla ir vaikų darželiu. Be valstybinių švenčių organizuojamos popietės, vakaronės, bendruomenės sambūriai bei masinės šventės.

Kulvos kultūros namai įsikūrę 1984 m. statytame pastate, kurio nedidelėje dalyje taip pat įsikūrę ir bendruomenės namai. Šio pastato stogo danga nuo pastatymo laikų buvo nekeista, nesandari (vidaus patalpose matėsi pratekėjimai). Išorinės sienos buvo nešiltintos, keliose vietose įtrūkusios. Per susidariusius plyšius į pastato konstrukcijas skverbėsi ardanti drėgmė.

Kulvos seniūnijos seniūnaičių sueigos metu, atsižvelgus į Kulvos kaimo bendruomenės nuomonę, buvo pasiūlytas projektas, kurį įgyvendinus atliktas Kulvos kultūros centro pastato remontas (suremontuotos stogo konstrukcijos, pakeista stogo danga, apšiltintos perdangos, sustiprinti pastato pamatai, įrengtos durys, lauko palangės, sustiprintos ir apšiltintos sienos).

Viena iš gyvenimo kokybės užtikrinimo kaime sudedamųjų dalių yra galimybių turiningai praleisti laisvalaikį buvimas. Tai užtikrinti padeda ir šio projekto metu atlikti darbai.

 

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.  

 

Suremontuotas Kultūros centro pastatas