Projektas Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0024 „ĮVAŽIAVIMO KELIO TARP JONAVOS M. CHEMIKŲ G. 98 IR 138A NAMŲ TIESIMAS“

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros...

„AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS JONAVOS RAJONE TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS “

Projektas Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-21-0001   Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8...

PROJEKTAS NR. 09.1.3-CPVA-R-724-21-0004 „JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJOS ATNAUJINIMAS“

  Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų...

„JONAVOS RAJONO GYVENTOJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS, PREVENCIJOS IR ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“

Projektas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0033   Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8...

„JONAVOS ŠV. APAŠTALO JOKŪBO BAŽNYČIOS MODERNIZAVIMAS IR AKTUALIZAVIMAS“

Projektas Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0005 Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų...

PROJEKTAS NR. 05.5.1-APVA-R-019-21-0007 „KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS TAUROSTOS PARKE JONAVOJE“

Daugiau informacijos: Kvietimas į programos pristatymą Informacinis pranešimas Techninis projektas Informacija apie projektinių sprendinių viešinimą

PROJEKTAS NR. LT-PL-2S-138 “BALTŲ PALIKIMO IŠSAUGOJIMAS IR SKATINIMAS LIETUVOS IR LENKIJOS PASIENYJE”

Jonavos rajono savivaldybės administracija (antras paramos gavėjas) kartu su Punsko valsčiumi (pagrindinis paramos gavėjas), nuo šių metų vasario 1 dienos sėkmingai įgyvendina projektą „Baltų...

„NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS JONAVOJE“

Projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0010   Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9...

„JONAVOS GLOBOS NAMŲ ATNAUJINIMAS“

Projektas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-21-0010   Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8...

PROJEKTAS NR. LT-PL-2S-138 „BALTŲ PALIKIMO IŠSAUGOJIMAS IR SKATINIMAS LIETUVOS IR LENKIJOS PASIENYJE”

  Jonavos rajono savivaldybės administracija (antras paramos gavėjas) kartu su Punsko valsčiumi (pagrindinis paramos gavėjas) nuo š. m. vasario 1 d. pradėjo įgyvendinti projektą...

PAVASARIO LYGIADIENIO ŠVENTĖ

Kviečiame 2018 m. kovo 24 d. 17.00 val. į pavasario lygiadienio šventę ant Mažųjų Žinėnų piliakalnio.  

PROJEKTAS ,,RUKLOS MIESTELIO KOMPLEKSINIS ATNAUJINIMAS“

  Projektas Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-21-0004   Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų...

PROJEKTAS NR. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0010 „NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS JONAVOJE“

  Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų...

PROJEKTAS NR. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0008 „JONAVOS VAIKŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „BITUTĖ“ ATNAUJINIMAS“

  Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų...

„JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIDŽIOSIOS SALĖS ATNAUJINIMAS“

Projektas Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-21-0008   Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7...

„PIRMINIO RŪŠIAVIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA JONAVOS RAJONE IR ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO SKATINIMAS“

Projektas Nr. 05.2.1-APVA-R-008-21-0004   Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5...

„KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS TAUROSTOS PARKE, JONAVOJE“

Projektas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-21-0007 Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto...

„JONAVOS M. VASARIO 16-OSIOS, A. KULVIEČIO, CHEMIKŲ GATVIŲ REKONSTRUKCIJA, ĮRENGIANT MODERNIAS EISMO SAUGOS PRIEMONES”

    Projektas Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0001 „Jonavos m. Vasario 16-osios, A. Kulviečio, Chemikų gatvių rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones" ...

„JONAVOS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PARENGIMAS”

Projektas Nr. 04.5.1-TID-V-513-01-0003   Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, su Transporto...

DĖL PROJEKTO NR. 08-4.1-ESFA-V-416-02-0004 „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE”

                      Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama...

„SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

Projektas Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-21-0006 Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, su viešąja įstaiga...

„JONAVOS MIESTO ŽEMUTINĖS DALIES SUTVARKYMO IR PASIEKIAMUMO GERINIMAS”

Projektas Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-21-0001   Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, su viešąja...

„JAUNIMUI PALANKIŲ PASLAUGŲ MODELIO DIEGIMAS JONAVOS SAVIVALDYBĖJE”

Projektas Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-03-006   Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais - Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir...

VAIKŲ DIENOS CENTRAS – PILNAVERTĖ VAIKYSTĖ RUKLOJE

PROJEKTO NR. EEE-LT05-SADM-01-K-01-021   Jonavos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vaikų dienos centras – pilnavertė vaikystė Rukloje" pagal 2009–2014 m....

PROJEKTAS „SOCIALINIŲ BŪSTŲ, ESANČIŲ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE, MODERNIZAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS, III ETAPAS“

Nr. VP3-1.1-VRM-04-R-22-004 Jonavos rajono savivaldybės administracija 2013-12-04 pasirašė projekto „Socialinių būstų, esančių daugiabučiuose namuose, modernizavimo išlaidų kompensavimas,...

„JAUNIMUI PALANKIŲ PASLAUGŲ MODELIO DIEGIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE”

Projektas Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-03-006 2015-12-16 Jonavos rajono savivaldybės Jeronimo Ralio salėje vyko projekto „Jaunimui palankių paslaugų modelio diegimas Jonavos savivaldybėje"...

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „ŠVEICARIJOS, KULVOS IR BUKONIŲ KAIMŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS““

            Jonavos rajono savivaldybės administracija pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto...

VILNIAUS G. 9-OJO NAMO MODERNIZAVIMAS

Projektas Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-22-010 Projektas vykdomas pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto...

PROJEKTAS NR. NOR-LT11-SAM-01-K-02-008

"Visuomenės sveikatos biuro kabinetų steigimas ir gerinimas Jonavos švietimo įstaigose"   Jonavos rajono savivaldybės administracija, kartu su projekto partneriu Ukmergės rajono...

BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS“

            Jonavos rajono savivaldybės administracija pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto...

KOSMONAUTŲ G. 10 NAMO MODERNIZAVIMAS

Projektas Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-22-015 Jonavos rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2015-06-04 pasirašė projekto Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-22-015...

SODŲ G. 60 NAMO MODERNIZAVIMAS

Projektas Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-22-007 Jonavos rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2014-11-10 pasirašė projekto Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-22-007 „Sodų g....

JAUNIMUI PALANKIŲ PASLAUGŲ MODELIO DIEGIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

            2015 m. balandžio mėnesį buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo...

„JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS VALDYMO TOBULINIMAS, DIEGIANT KOKYBĖS VADYBOS SISTEMĄ“

Projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-076 Jonavos rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra 2013-11-28 pasirašė projekto „Jonavos rajono savivaldybės...

BAIGTAS PROJEKTAS „DVIRAČIŲ TAKŲ SPECIALUSIS PLANAS IR CHEMIKŲ GATVĖS DAUGIABUČIŲ KVARTALO DETALUSIS PLANAS“

Jonavos rajono savivaldybės administracija pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo...

BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „AEI PLĖTROS PLANAS“

                      Jonavos rajono savivaldybės administracija pagal Lietuvos...

J. RALIO G. 7-OJO NAMO MODERNIZAVIMAS

Jonavos rajono savivaldybės administracija 2014-07-02 pasirašė projekto „J. Ralio g. 1 namo modernizavimas" finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-22-010 papildomą...

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „NEGYVENAMOJO PASTATO PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS REIKMĖMS“

Jonavos rajono savivaldybės administracija šiuo metu baigia įgyvendinti projektą „Negyvenamojo pastato pritaikymas bendruomenės reikmėms" pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos...

BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „BATĖGALOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO SPORTO SALĖS IR JOS PRIEIGŲ ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)“

Jonavos rajono savivaldybės administracija šiuo metu baigia įgyvendinti projektą „Batėgalos daugiafunkcio centro sporto salės ir jos prieigų atnaujinimas (modernizavimas)" pagal Lietuvos...

KAUNO G. 5 IR 13 NAMŲ MODERNIZAVIMAS

Projektas Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-22-009 Jonavos rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2014-07-03 pasirašė projekto „Kauno g. 5 ir 13 namų...

JONINIŲ SLĖNIO SUTVARKYMAS

  Projektas Nr. VP3-1.1-VRM-02-R-22-002 Jonavos rajono savivaldybės administracija, Vidaus reikalų ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2011-12-16 pasirašė...

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „ŠVEICARIJOS AMBULATORIJOS PASTATO REMONTAS“

 Jonavos rajono savivaldybės administracija šiuo metu baigia įgyvendinti projektą „Šveicarijos ambulatorijos pastato remontas" pagal vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės...

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „KULVOS KULTŪROS CENTRO PASTATO REMONTAS“

Jonavos rajono savivaldybės administracija šiuo metu baigia įgyvendinti projektą „Kulvos kultūros centro pastato remontas" pagal vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas...

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „ŠILŲ, MILAGAINIŲ BENDRUOMENIŲ NAMŲ MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS“

  Jonavos rajono savivaldybės administracija šiuo metu baigia įgyvendinti projektą „Šilų, Milagainių bendruomenių namų materialinės bazės stiprinimas" pagal vietos plėtros...

PROJEKTAS „ŠVEICARIJOS VAIKŲ LOPŠELIO–DARŽELIO „VOVERAITĖ” PASTATO RENOVACIJA”

Šiuo metu Jonavos rajono savivaldybės administracija pagal vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Jonavos rajono kaimo vietovėse", įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros...

„GRIAUNAMI BEŠEIMININKIAI PASTATAI“

Jonavos rajono savivaldybė įgyvendina projektą „Bešeimininkių pastatų griovimas Jonavos rajono savivaldybėje, I etapas" Nr. VP3-1.4-AM-06-R-21-011 pagal  2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo...

KLAIPĖDOS G. 5 IR 11 NAMŲ MODERNIZAVIMAS

Projektas Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-22-020 Jonavos rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2015-01-16 pasirašė projekto „Klaipėdos g. 5 ir 11 namų...

NAKVYNĖS NAMŲ STATYBA

                      Jonavos rajono savivaldybės administracija pagal 2007–2013 m....

ĮGYVENDINTA JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS PROGRAMA

2012 metais pirmą kartą buvo pradėta įgyvendinti Vietos bendruomenių savivaldos programa, kuria siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų...

BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „PANOTERIŲ AMBULATORIJOS PASTATO RENOVAVIMAS“

            Jonavos rajono savivaldybės administracija šiuo metu baigia įgyvendinti projektą „Panoterių ambulatorijos pastato...

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE

Projekto vertė – 1,07 mln. Lt (iš jų - 909 tūkst. Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, 160 tūkst. Lt ir 160 tūkst. Lt - valstybės biudžeto lėšos bei 1,7 tūkst. Lt –...

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „IŠORŲ BIBLIOTEKOS PATALPŲ SUTVARKYMAS“

Bendra projekto vertė – 66 676 Lt. Projekto finansavimo šaltiniai – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, valstybės biudžetas, Jonavos rajono savivaldybės biudžetas.

PROJEKTAS „DUMSIŲ SENIŪNIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO RENOVACIJA”

Visa projekto vertė – 300688,00 Lt, parama iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai sudaro 270619,00 Lt, Jonavos rajono savivaldybės lėšos...

RUKLIO G. 14 NAMO MODERNIZAVIMAS

Projekto vertė – apie 968 tūkst. Lt (iš jų - 823 tūkst. Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir apie 145 tūkst. Lt - gyventojų lėšos).

SODŲ G. 93 NAMO MODERNIZAVIMAS

Projekto vertė – apie 1 mln. 300 tūkst. Lt (iš jų - 1 mln. 105 tūkst. Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir apie 195 tūkst. Lt - gyventojų lėšos).

SODŲ G. 91 NAMO MODERNIZAVIMAS

Projekto vertė – apie 1 mln. 80 tūkst. Lt (iš jų - 918 tūkst. Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir apie 162 tūkst. Lt - gyventojų lėšos).

SODŲ G. 89 NAMO MODERNIZAVIMAS

Projekto vertė – apie 1 mln. 11 tūkst. Lt (iš jų - 859 tūkst. Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir apie 151 tūkst. Lt - gyventojų lėšos).

BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „ADMINISTRACINIO – VISUOMENINIO PASTATO DALIES PAPRASTASIS REMONTAS“

Projekto finansavimo šaltiniai – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, valstybės biudžetas, Jonavos rajono savivaldybės biudžetas.

PREZIDENTO G. 19A NAMO MODERNIZAVIMAS

Projekto vertė – 1,78 mln. Lt (iš jų - 1, 49 mln. Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, 262 tūkst. Lt - gyventojų lėšos ir 28 tūkst. Lt – Jonavos rajono savivaldybės biudžeto...

KOSMONAUTŲ G. 44-OJO NAMO MODERNIZAVIMAS

Kosmonautų g. 44 namo modernizavimo išlaidas sudaro 1,115 mln. Lt, ES struktūrinių fondų lėšos - 875,5 tūkst. Lt, gyventojų lėšos - 154 tūkst., 86 tūkst. Lt – Jonavos r. savivaldybės...

ŽALIOSIOS G. 4 NAMO MODERNIZAVIMAS

Projektui, kurio vertė siekia apie 600 tūkst. Lt, skirta 85 proc. ES parama.

LIETAVOS G. 1 NAMO MODERNIZAVIMAS

Projekto vertė – apie 1,2 mln. Lt (iš jų - 1,02 mln. Lt ES struktūrinių fondų lėšos ir apie 180 tūkst. Lt - gyventojų lėšos, iš kurių maždaug 78 tūkst. Lt – Jonavos savivaldybės...

PANOTERIŲ MIESTELIO ALYVŲ GATVĖS ASFALTAVIMAS

ES lėšomis įgyvendinamo projekto vertė - apie 196,4 tūkst. Lt, iš jų – 187,6 tūkst. Lt Europos Sąjungos ir Valstybės biudžeto lėšos, o 8,8 tūkst. Lt – Jonavos rajono savivaldybės...

KOSMONAUTŲ G. 2B NAMO MODERNIZAVIMAS

Projektui, kurio vertė siekia apie 1,3 mln. Lt., skirta 85 proc. ES parama.

KOSMONAUTŲ G. 2A NAMO MODERNIZAVIMAS

Projektui, kurio vertė siekia apie 1,3 mln. Lt, skirta 85 proc. ES parama.

JONAVOS MIESTO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS

Šiuo metu baigiamas įgyvendinti projektas „Jonavos miesto teritorijų planavimo dokumentų rengimas (specialieji ir detalieji planai)”. Bendra šio projekto vertė – 214576,27 Lt.

KOSMONAUTŲ G. 34-OJO NAMO MODERNIZAVIMAS

Projekto vertė – 1.243 tūkst. Lt (iš jų - 887 tūkst. Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir 156 tūkst. Lt - gyventojų lėšos, 200 tūkst. Lt – Jonavos r. savivaldybės...

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

Jonavos rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą „Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas“.

PARKO G.7-OJO NAMO MODERNIZAVIMAS

Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Projekto vertė – 1332 tūkst. Lt (iš jų 1132 tūkst. Lt - Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir 200 tūkst. Lt - gyventojų lėšos).

KLAIPĖDOS G. 11-OJO NAMO MODERNIZAVIMAS

Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Projekto vertė – 1.011 tūkst. Lt (iš jų 859 tūkst. Lt - Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir 152 tūkst. Lt - gyventojų lėšos).

J. RALIO G. 1-OJO NAMO MODERNIZAVIMAS

Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Projekto vertė – 1197 tūkst. Lt (iš jų 1017 tūkst. Lt - Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir 180 tūkst. Lt - gyventojų lėšos).

Valomas Užusalių tvenkinys

Jonavos rajono savivaldybė įgyvendina projektą pagal  2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos...

„GRIAUNAMI BEŠEIMININKIAI PASTATAI“

„GRIAUNAMI BEŠEIMININKIAI PASTATAI"   Jonavos rajono savivaldybė įgyvendina projektą pagal  2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir...

PROJEKTAS „PANOTERIŲ KULTŪROS NAMŲ VIDAUS PATALPŲ REMONTAS“

Projekto vertė - 129501 Lt, parama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos - 103601 Lt, Jonavos rajono savivaldybės indėlis – 25900 Lt.

KAUNO G. 100-OJO NAMO MODERNIZAVIMAS

Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Projekto vertė – 631 tūkst. Lt (iš jų - 536 tūkst. Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir 95 tūkst. Lt - gyventojų lėšos).

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS (DEPRESINĖS TERITORIJOS) INTEGRUOTAS ATGAIVINIMAS

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 43739,18 Lt, iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų – 7718,68 Lt. Bendra šio projekto vertė – 51457,86 Lt.

ŽEIMIŲ G. 1-OJO NAMO MODERNIZAVIMAS

Projektas Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-22-012

BUKONIŲ GYVENVIETĖJE BUS GRAŽIAU

Bendra projekto vertė – 142504,00 Lt. Projekto finansavimo šaltiniai – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, valstybės biudžetas, Jonavos rajono savivaldybės biudžetas.

KLAIPĖDOS G. 3-IOJO NAMO MODERNIZAVIMAS

Projektas Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-22-001

PROJEKTAS „KOMPLEKSINĖ UŽUSALIŲ KAIMO PLĖTRA“

       Šiuo metu baigiamas įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos valstybės ir Jonavos rajono savivaldybės biudžetų lėšomis finansuojamas projektas...

FABRIKO GATVĖS DALIES REKONSTRAVIMAS

Projektas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-21-029

VYTAUTO G. 4 NAMO MODERNIZAVIMAS

Projektas Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-21-004

JONAVOJE PADAUGĖS SOCIALINIŲ BŪSTŲ

Įgyvendinus abu projektus, įrengtuose butuose planuojama apgyvendinti 150 asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, todėl pagerės gyvenamoji aplinka ir kokybė.

„KAIMUOSE BUS STEIGIAMI UNIVERSALŪS DAUGIAFUNKCIAI CENTRAI“

Projektų įgyvendinimo metu Batėgaloje, Kulvos sen., ir Žeimiuose bus modernizuotos juose esančios mokyklos, pritaikant jas universalaus daugiafunkcio centro veiklai.

BIRUTĖS G. 4A NAMO MODERNIZAVIMAS

Projekto veiklos pradėtos 2010 m. liepos 1 d., veiklų pabaiga – 2013 m. lapkričio mėnesį.

KAUNO G. 13-OJO NAMO MODERNIZAVIMAS

Projekto veiklos pradėtos 2011 m. liepos 11 d., veiklų pabaiga – 2013 m. spalio mėnesį.

TAIKOS G. 5-OJO NAMO MODERNIZAVIMAS

Projekto veiklos pradėtos 2010 m. rugsėjo 13 d., veiklų pabaiga – 2013 m. lapkričio mėnesį.

PROJEKTAS „KOMPLEKSINĖ UPNINKŲ KAIMO PLĖTRA“

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas kaimo gyventojų veiklų diversifikavimui, gerinant Upninkų kaimo gyvenamąją aplinką ir bendruomeninę infrastruktūrą.