Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Skelbiamos finansuotos Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programos 2021 m.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo, patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu  Nr. 1TS-50, 16 p., Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1TS-96 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarko aprašo patvirtinimo“ 2 punktu bei atsižvelgdamas į Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų 2021 m. vertinimo komisijos 2021-05-17 protokolo Nr. 19B-26 siūlymą, 2021-06-02 įsakymu Nr. 13B-856 patvirtino Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų 2021 m. finansavimo paskirstymą. Dėl sutarčių pasirašymo programų teikėjai informuojami asmeniškai.

Dalinai finansuotų Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų 2021 m. sąrašas (pildomas).

Kilus klausimams, kreiptis: el. p. daiva.skebiene@jonava.lt, tel. +37061623403.