Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2009 METUS

Jonavos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija sudaryta bei patvirtinti nuostatai rajono Tarybos 2009-05-28 posėdžio metu (Nr.1TS-161). 2009-07-23 (Nr.1TS-223) patvirtinta 2009-2011 m. korupcijos prevencijos programa bei programos įgyvendinimo priemonių planas.

            Savivaldybės internetinėje svetainėje įdėtas baneriukas „Korupcijos prevencija", kurioje yra Kovos su korupcija atmintinė, kontaktiniai duomenys; Korupcijos prevencijos programa, jos įgyvendinimo planas, informacijos apie vykusius posėdžius ir t.t. Taip pat Savivaldybės pirmajame aukšte įrengta dėžutė. 2009 m. joje rasti 3 skundai, kurie išnagrinėti, bei gautas vienas žodinis skundas dėl galimo piktnaudžiavimo mokykloje formuojant penktąsias klases. Ištyrus skundus korupcijos apraiškų nenustatyta, tačiau rasta trūkumų UAB „Jonavos paslaugos" naudojant tarnybinį transportą. Įrengtas pasitikėjimo telefonas, į kurį skambinta norint susisiekti su komisijos pirmininku.

Gavus pastabų dėl socialinio būsto nuomos ir atsižvelgus į Antikorupcijos komisijos 2009-09-09 posėdžio protokolą, 2009-09-25 administracijos direktoriaus įsakymu Nr.13B-1023 sudaryta komisija socialinio būsto nuomos situacijai įvertinti ir analizei atlikti. Darbo grupė rinkosi 3 kartus: 2009-10-06; 2009-10-20; 2009-11-03.

Svarstyti šie klausimai: socialinio būsto nuomos situacija bei išnuomoto būsto naudojimo kontrolė; dėl Jonavos r. savivaldybės būsto tvarkos aprašo tikslinimo bei kreipimosi į LR Seimą dėl  LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo  2002-11-12  Nr.IX-1189  įgyvendinimo įstatymo 2 str. nuostatos sukonkretinimo (kreipimuisi rajono Taryba pritarė); dėl Jonavos r. savivaldybės būsto suteikimo tvarkos aprašo 8 ir 11 punktų pakeitimo; dėl Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sugriežtinimo bei kas ją turėtų pasirašyti su nuomininku. Taip pat svarstyti UAB „Jonavos paslaugos" pasiūlymai: keisti atskirus Jonavos rajono savivaldybės būsto suteikimo tvarkos aprašo punktus; dėl Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties.

Antikorupcijos komisija 2009 m. į posėdžius rinkosi 4 kartus: birželio 17 d., liepos 8 d., rugsėjo 9 d., lapkričio 12 d.

Posėdžių metu svarstyti šie klausimai: dėl Jonavos rajono savivaldybės 2009-2011 metų korupcijos prevencijos programos bei jos įgyvendinimo 2009-2011 metais priemonių plano; dėl konfidencialios informacijos suteikimo Antikorupcijos komisijos nariams.; dėl rajono Tarybos nario Edmundo Gedvilos kreipimosi per spaudą į Algimantą Dabašinską, keliant socialinių būstų skyrimo, jų priežiūros problemas; dėl atskiro numerio įvedimo (8-800 10105) gyventojams informuoti apie korupcijos apraiškas; Viešųjų pirkimų ir informatikos skyriaus informacija apie 2009 m. sausio – spalio mėnesiais vykdytus pirkimus; darbo grupės dėl socialinio būsto nuomos ataskaita; dėl klasių komplektavimo Jeronimo Ralio mokykloje; gauti skundai, kt.

Antikorupcijos komisijos pirmininkas Algimantas Dabašinskas, narys Gintautas Brukas dalyvavo LR Seime surengtoje apskritojo stalo diskusijoje „Visuomenė ir žiniasklaida", skirtoje Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti.

 

 

Jonavos rajono savivaldybės                                                  

Antikorupcijos komisijos pirmininkas                                             Algimantas Dabašinskas