Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Dėl žemės sklypo, esančio Jonava, Fabriko g.20, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo (Nr. ZSFP-129708).

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyrius gavo prašymą organizuoti žemės sklypo, esančio Jonava, Fabriko g.20, formavimo ir pertvarkymo projekto (toliau tekste – Projekto) rengimą. Projekto tikslas nurodytas – suformuoti žemės sklypą prie nuosavybės teise valdomo pastato – gyvenamo namo (unikalus Nr. 4695–0001–1019), pastato – ūkinio pastato (unikalus Nr. 4695–0001–1020), kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių (unikalus Nr. 4695–0001–1032).

Informuojame  turto, esančio Jonava, Fabriko g. 18, valdytojus, kad vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 55 punktu, kuris nurodo, kad  kai Projektas rengiamas Taisyklių 2.4 papunktyje nurodytu atveju, organizatorius apie pradedamą rengti Projektą informuoja planuojamoje teritorijoje esančių statinių savininkus ir statinių, esančių su planuojama teritorija besiribojančiame valstybinės žemės plote, nesuformuotame atskirais žemės sklypais, kurį suformavus nauji žemės sklypai turėtų bendrą ribą su planuojama teritorija, savininkus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu ar registruotais laiškais jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresais, arba tik organizatoriaus interneto svetainėje, jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresai neįrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą ar Juridinių asmenų registrą, nurodydamas apie elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimų sekimo ir pasiūlymų teikimo galimybes. Kai planuojamoje teritorijoje ar su planuojama teritorija besiribojančiame valstybinės žemės plote, nesuformuotame atskirais žemės sklypais, kurį suformavus nauji žemės sklypai turėtų bendrą ribą su planuojama teritorija, yra daugiabutis namas, organizatorius registruotu laišku informuoja daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininką ir (ar) bendrijos valdybą ar daugiabučio namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotą atstovą, ar butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių, nurodydamas paskelbti šią informaciją (skelbimų lentose ar kitomis informavimo priemonėmis) namo gyventojams. Kai planuojamoje teritorijoje ar su planuojama teritorija besiribojančiame valstybinės žemės plote, nesuformuotame atskirais žemės sklypais, kurį suformavus nauji žemės sklypai turėtų bendrą ribą su planuojama teritorija, yra garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos administruojami garažai, organizatorius registruotu laišku informuoja bendrijos pirmininką, nurodydamas paskelbti šią informaciją (skelbimų lentose ar kitomis informavimo priemonėmis) garažų savininkams. Ši informacija viešinama iki sprendimo dėl Projekto patvirtinimo ar atsisakymo jį tvirtinti priėmimo.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimo dokumento – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto – rengimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje Jūs turėsite galimybę sekti elektroninių paslaugų rezultatus. Taip pat informuojame, kad ŽPDRIS galėsite susipažinti su priimtu sprendimu dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo/nerengimo.

Paslaugos užsakymo (ŽPDRIS)  Nr. ZSFP-129708.