Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Statybos, remonto ir architektūros skyrius

Kultūros paveldo objekto tikrinimo akto išdavimas Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre Planavimo sąlygų sąvado išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos derinimas, priėmimas bei erdvinių duomenų teikimas Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas Architektų prašymų formos Jonavos miesto inžineriniai tinklai (skenuotos, vektorizuotos planšetės) Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymas bei keitimas Žemės sklypo formavimo pertvarkymo projekto rengimas, derinimas, tvirtinimas Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu skelbimas savivaldybės interneto svetainėje Leidimo gręžinio projektui rengti išdavimas Infrastruktūros plėtra