Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Statybos, remonto ir architektūros skyrius

Kultūros paveldo objekto tikrinimo akto išdavimas Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre Planavimo sąlygų sąvado išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas Topografinių ir inžinerinių planų derinimas Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas Architektų prašymų formos Jonavos miesto inžineriniai tinklai (skenuotos, vektorizuotos planšetės) Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimas Žemės sklypo formavimo pertvarkymo projekto rengimas, derinimas, tvirtinimas Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu skelbimas savivaldybės interneto svetainėje Leidimo požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimui išdavimas Infrastruktūros plėtra Informacijos apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse skelbimas Savivaldybės interneto svetainėje Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas