Vienkartinės materialinės paramos iš savivaldybės biudžeto skyrimas ir mokėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Vienkartinės materialinės paramos iš savivaldybės biudžeto skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paramos teikimo tikslas – skirti dalinę paramą asmenims (šeimoms) tais atvejais, kai dėl stichinės nelaimės, gaisro, ligos ar kitų priežasčių patiriama papildomų išlaidų, kai socialinė parama nenumatyta Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar skiriama socialinė parama nėra pakankama.

Parama skiriama šioms asmenų (šeimų) kategorijoms:

1. asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis ir kai vidutinės pajamos vieno gyvenančio asmens ar vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį mažesnės už 3 valstybės remiamų pajamų ( toliau –VRP) dydžius;

2. asmuo, kuriam nustatytas nuo 45 iki 100 procentų netekto darbingumo lygis ir kai  vidutinės pajamos vieno gyvenančio asmens ar vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį mažesnės už 3 VRP dydžius;

3. bendrai gyvenantis asmuo, auginantis vaiką iki 18 metų, kuriam nustatytas neįgalumo lygis ir kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį mažesnės už 3 VRP dydžius;

4. asmuo, kai vidutinės pajamos vieno gyvenančio asmens ar vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį mažesnės už 2 VRP dydžio;

5. asmuo, sergantis onkologinėmis ligomis ir kai vidutinės pajamos vieno gyvenančio asmens ar vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį mažesnės už 3 VRP dydžius;

6. asmuo, kuriam dėl ligos būtinos apmokamos medicininės paslaugos (operacijos) ir (ar) reikalingos nekompensuojamos medicininės priemonės (implantai, dirbtiniai sąnarių endoprotezai, dirbtiniai akies lęšiukai ir kt.), ir kai vidutinės pajamos vieno gyvenančio asmens ar vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį mažesnės už 3 VRP dydžius;

7. turto savininkas, bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, kai nuosavybės teise priklausantis turtas nelaimės atveju (gaisras, stichinės, ekologinės nelaimės ir kt.) suniokotas:

7.1. turto savininkui priklausantis Jonavos rajone esantis nekilnojamasis turtas - gyvenamas būstas, užregistruotas nekilnojamojo turto registre, yra nekilnojamojo turto savininko ir (ar) bendrai gyvenančių asmenų deklaruota ir nuolatinė (vienintelė) gyvenamoji vieta, ir (ar) suniokotas gyvenamajame būste esantis turtas;

7.2. turto savininkui priklausantis Jonavos rajone esantis nekilnojamasis turtas – ūkinis pastatas, kuris užregistruotas nekilnojamojo turto registre ir (ar) suniokotas ūkiniame pastate esantis turtas;

7.3. bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui priklausantis, Jonavos rajone esančiame gyvenamajame būste, kuris yra bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens, deklaruota ir nuolatinė (vienintelė) gyvenamoji vieta, esantis turtas.

8. asmuo, sergantis priklausomybės ligomis (alkoholizmas, narkomanija ir kt.) ir kai vidutinės pajamos vieno gyvenančio asmens ar vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį mažesnės už 2 VRP dydžius;

9. bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, patekę į kritinę situaciją, kai dėl objektyvių priežasčių vienas gyvenantis asmuo arba bendrai gyvenantys asmenys neturi pajamų ir (ar) negauna kitos socialinės paramos;

10. asmuo, kuris kreipimosi metu neįrašytas į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą ir  kurio paskutinė deklaruota gyvenamoji vieta buvo Jonavos rajone, ir kai vidutinės pajamos vieno gyvenančio asmens ar vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės už 1,5 VRP dydį.

Atnaujinimo data 2017-03-02
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015-05-26 sprendimas Nr. 1TS-0157 „Dėl vienkartinės piniginės socialinės paramos teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo"
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas, prie prašymo priklausomai nuo aplinkybių pateikiama:

1. pasas, asmens tapatybės kortelė arba laikinas asmens pažymėjimas;

2. pažymos apie darbingų šeimos narių trijų paskutinių mėnesių (vieno mėnesio) pajamas;

3. darbingumo/neįgalumo lygio nustatymo pažyma, neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;

4.  ištuokos ar mirties liudijimas;

5. sveikatos būklės pažyma;

6. pažymos ar aktai, patvirtinantys įvykusį faktą, nuostolius, išlaidas iš:

6.1. kardomojo kalinimo vietos;

6.2. priešgaisrinės apsaugos tarnybos;

6.3.  vaiko teisių apsaugos skyriaus;

6.4.  policijos;

6.5. sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų.

7. dokumentai, patvirtinantys gydymo išlaidas: sąskaitos-faktūros arba kasos aparato kvitai, gydytojų receptai ir kt.;

Darbuotojas gali pareikalauti papildomų dokumentų, įrodančių asmens (šeimos) teisę į paramą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama", gaunami duomenys iš:

1. Gyventojų registro tarnybos– apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;

4. Nacionalinės mokėjimo agentūros – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;

5. Mokinių registro  – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;

6. VĮ Regitra – apie asmens disponuojamas transporto priemones;

7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį;

8. Kita (atsižvelgiant į aplinkybes).

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyrius, vyriausioji specialistė Daiva Aleknavičienė, tel. +370 349 50170, el.p. daiva.aleknaviciene@jonava.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Agnė Gertman, tel. 8 349 73317, el. paštas agne.gertman@jonava.lt, kabinetas – Ruklos seniūnija

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Laima Jaščemskienė, tel. 8 349 78032 el. paštas laima.jascemskiene@jonava.lt, kabinetas – Dumsių seniūnija

Socialinės paramos skyriaus vyresnysis specialistas Darius Freimontas, tel. 8 349 49648, el. paštas darius.freimontas@jonava.lt, kabinetas – Bukonių seniūnija

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jadvyga Maselaitienė, tel. 8 349 78049, el. paštas jadvyga.maselaitiene@jonava.lt, kabinetas – Žeimių seniūnija

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Liudmila Narkevičienė, tel. 8 349 49280, el. paštas liudmila.narkeviciene@jonava.lt, kabinetas – Užusalių seniūnija

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Daiva Pauplienė, tel. 8 349 35336, el. paštas daiva.paupliene@jonava.lt, kabinetas – Upninkų seniūnija

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jolita Gudonavičienė, tel. 8 349 49338, el. paštas jolita.gudonaviciene@jonava.lt, kabinetas – Kulvos seniunija

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Maja Petrova, tel. 8 349 48418, el. paštas maja.petrova@jonava.lt, kabinetas – Šilų seniunija

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Daiva Ūselienė,

tel. +370 349 50142,

el. p. daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo vienkartinei pašalpai gauti ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Prašymo forma (atsisiųsti). Asmuo rašydamas prašymą nurodo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, asmeninės sąskaitos Lietuvos teritorijoje esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje numerį, duomenis apie šeimos narius (vardas, pavardė, asmens kodas, gimdystės ryšys, socialinė padėtis).

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti