Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo kompensacijų skyrimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos gavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išmoka skiriamaasmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis.

Kompensacijos dydis: Išmoka skiriama kartą per 6 metus iki 32 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacijos), jeigu šie asmenys patys gali vairuoti šiuos lengvuosius automobilius.

Kompensacijos skiriamos, jeigu dėl jų kreipiamasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo asmeniui specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymos išdavimo dienos.

PASTABA. Kompensacija skiriama asmenims, negaunantiems valstybinio socialinio draudimo, nukentėjusių asmenų ar mokslininkų valstybinių pensijų.

Atnaujinimo data 2010-01-29
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas
2. Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažyma (forma SPA – 3);
3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (FNr. 083-1/a), kurioje nurodoma, kad asmuo gali vairuoti specialųjį lengvąjį automobilį;
4. Vairuotojo pažymėjimas;
5. Dokumentai, patvirtinantys specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas:

- sąskaita faktūra ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas,
- pirkimo – pardavimo sutartis, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje,
- pirkimo užsienio valstybėje dokumentas,
- pirkimo – pardavimo kvitas, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio verslo liudijimą,
- lizingo davėjo dokumentas (pažyma ar aktas).

6. Transporto priemonės registracijos liudijimas;
7. Nepriklausomo turto vertintojo ataskaita apie automobilio rinkos vertę (tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis);
8. Automobilio techninį pritaikymą atlikusios įmonės išduotas dokumentas;
9. Banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris ar mokėjimo kortelė.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kreiptis  pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinės paramos skyriaus darbuotoją.


Dokumentai priimami:
 I – 8 -12 val., 12.45 – 17.30 val.
II - IV: 8 - 12 val., 12.45 – 16.30 val.


Papildoma informacija teikiama telefonais 50170

Administracinės paslaugos vadovas

Ingrida Malciuvienė

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti