SKELBIAMAS KONKURSAS BENDROJO SKYRIAUS PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS EITI

Pakaitinio valstybės tarnautojo atranką organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija

Pakaitinis valstybės tarnautojas Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)  (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 9).

Specialieji reikalavimai: valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: turėti  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą, tvarkymą ir apskaitą, protokolo reikalavimus; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS WORD, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; gebėti valdyti, sisteminti, kaupti ir apibendrinti informaciją; savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

                    Pretendentas, norintis dalyvauti atrankoje, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą. Asmenys, norėdami dalyvauti atrankoje,  atranką  organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2019 m. sausio 14 d. įskaitytinai privalo pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • gyvenimo aprašymą;
  • užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija:  tel.: (8 349) 500 86, sigita.cepiene@jonava.lt.