KONKURSAS ŠVEICARIJOS SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbimo nr.:

44144

Skelbimo data:

2020-03-23

   

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Jonavos rajono savivaldybės administracija

Pareigos:

ŠVEICARIJOS SENIŪNIJA VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (koef. 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei personalo valdymą; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą; turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį personalo tvarkymo, sutarčių rengimo srityje; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer; išmanyti dokumentų rengimo, forminimo ir raštvedybos taisykles.

 

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Valstybės tarnybos departamentas prie VRM; Šventaragio g. 2, Vilnius

Telefonas:

8 5 2196811

El. paštas:

Vaiva Minkevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.minkeviciene@vtd.lt