KONKURSAS SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbimo nr.:

44145

Skelbimo data:

2020-03-23

   

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Jonavos rajono savivaldybės administracija

Pareigos:

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (koef. 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: būti susipažinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR valstybės tarnybos įstatymu, LR viešojo administravimo įstatymu, LR viešųjų pirkimų įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus; turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų ar sutarčių rengimo srityje; išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus; mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu; savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą.

 

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Valstybės tarnybos departamentas prie VRM; Šventaragio g. 2, Vilnius

Telefonas:

8 5 2196811

El. paštas:

Vaiva Minkevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.minkeviciene@vtd.lt