SKELBIAMAS KONKURSAS ŠILŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGOMS EITI

 

Skelbimo Nr.:

41606

Skelbimo data:

2019-06-05

   

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Jonavos rajono savivaldybės administracija

Pareigos:

Šilų seniūnijos seniūnas (pareiginės algos koeficientas-9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Specialieji reikalavimai. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:   turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei personalo valdymą; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą; būti susipažinusiam su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius

Telefonas:

(8 5) 271 9293

El. paštas:

Ingrida Čepėnienė, VTD prie VRM Atrankų sk. personalo atrankos spec., ingrida.cepeniene@vpgt.lt