Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre


Administracinės paslaugos pavadinimas Planavimo sąlygų sąvado išdavimas detaliojo planavimo dokumentui rengti
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodamas planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; Žin., 2006, Nr. 77-2975);

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2004, Nr. 21-617);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr. D1-262 patvirtintas Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas (Žin., 2004, Nr. 83-3028; Žin., 2009, Nr. 145-6460);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintos Detaliųjų planų rengimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 79-2809; 2006, Nr. 114-4364).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytą nustatytos formos prašymą;

2. Sutarties su savivaldybės administracijos direktoriumi dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo planavimo organizatoriaus patvirtinta kopija (pateikia žemės sklypo naudotojai ar valdytojai)**;

3. Žemės sklypo ribų plano arba topografinio  plano su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis (jei žemės   sklypas nesuformuotas) planavimo organizatoriaus patvirtinta kopija;

4. žemės sklypo ir pastatų teisinės registracijos dokumentų planavimo organizatoriaus patvirtintos kopijos.

          ** Pirmas priedas nepateikiamas, kai planavimo organizatorius – savivaldybės administracijos direktorius ar valstybinės žemės valdytojai.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Užpildytą nustatytos formos prašymą;

2. Sutarties su savivaldybės administracijos direktoriumi dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo planavimo organizatoriaus patvirtinta kopija (pateikia žemės sklypo naudotojai ar valdytojai)**;

3. Žemės sklypo ribų plano arba topografinio  plano su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis (jei žemės   sklypas nesuformuotas) planavimo organizatoriaus patvirtinta kopija;

4. žemės sklypo ir pastatų teisinės registracijos dokumentų planavimo organizatoriaus patvirtintos kopijos.

          ** Pirmas priedas nepateikiamas, kai planavimo organizatorius – savivaldybės administracijos direktorius ar valstybinės žemės valdytojai.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Auksė Kumponienė

tel. (8 349) 50059

aukse.kumponiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas

tel. (8 349) 53821

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti