Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pasikeitus vežėjo duomenims, vežėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti leidimą rajono savivaldybės administracijai ir pateikti dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą. Rajono savivaldybės administracija, atsižvelgusi į pasikeitusius duomenis,  išduoda naują (patikslintą) leidimą.

Atnaujinimo data 2014-02-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės (Vyriausybės 2011-12-09 nutarimas Nr. 3-768);

3. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės (LR susisiekimo ministro 2012-01-27 įsakymas Nr. 3-80);

4. Jonavos rajono savivaldybės leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės (rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-16 . įsakymas Nr. 13B-77).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą išduoti leidimą (-us), išduoti leidimo (-ų) dublikatą (-us)/patikslinti leidimą (-us) vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Dokumentus,įrodančius duomenų pasikeitimą;

3. Leidimo (-ų) originalą arba dublikatą (-us);

4. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už leidimo patikslinimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti patikslintą leidimą).

 

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

(rasa.kasputiene@jonava.lt)

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349)  61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos  (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 25 Lt / 7,24 €

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52746

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti