Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas dublikatas.

Atnaujinimo data 2014-02-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės (Vyriausybės 2011-12-09 nutarimas Nr. 3-768);

3. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės (LR susisiekimo ministro 2012-01-27 įsakymas Nr. 3-80);

4. Jonavos rajono savivaldybės leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės (rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-16 . įsakymas Nr. 13B-77).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą išduoti leidimą (-us), išduoti leidimo (-ų) dublikatą (-us)/patikslinti leidimą (-us) vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Aiškinamąjį raštą apie leidimo praradimo aplinkybes;

3. Dokumentus įrodančius (patvirtinančius) leidimo praradimą, jeigu tokie dokumentai yra;

4.Įįrodymą, jog apie leidimo praradimą paskelbta spaudoje;

5.Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už leidimo dublikato išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti leidimo dublikatą).

 

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

(rasa.kasputiene@jonava.lt)

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja

 

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349)  61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 25 Lt / 7,24 €

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52746

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti