Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimo galiojimas panaikinamas, kai:

1. Vežėjas pateikia prašymą panaikinti leidimą;

2. Vežėjas perleidžia (parduoda, išnuomoja, grąžina nuomotojui) kitam asmeniui lengvąjį automobilį, kuris įrašytas leidime;

3. Per nustatytą terminą nepanaikinamos priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo galiojimas;

4. Paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti klaidingi duomenys;

5. Taksi paslaugos buvo teikiamos neįrengus taksometro, taip pat kai jis buvo neįjungtas, neįregistruotas, techniškai netvarkingas, metrologiškai nepatikrintas, neatitiko teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

6. Buvo klastojami taksometro duomenys;

7. Antrą kartą per vienerius metus padaromas pažeidimas, numatytas Taisyklių 21 punkte.

 Panaikinus leidimo galiojimą vežėjas jį privalo grąžinti rajono savivaldybės administracijai per 3 darbo dienas.

Atnaujinimo data 2014-02-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės (Vyriausybės 2011-12-09 nutarimas Nr. 3-768);

3. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės (LR susisiekimo ministro 2012-01-27 įsakymas Nr. 3-80);

4. Jonavos rajono savivaldybės leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės (rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-16 . įsakymas Nr. 13B-77).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą panaikinti leidimo galiojimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Leidimo originalą arba dublikatą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus

vyr. specialistė Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus

vedėja Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349)  61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti