Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais patikslinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais patikslinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas patikslinamas, kai:

1.Juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;

2.Teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas;

3.Prašoma išbraukti iš leidimo įrašytus naftos produktų terminalų (sandėlių), talpyklų adresus arba keičiasi prekybos nefasuotais naftos produktais vietos (terminalo (sandėlio) adresas;

4.Teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams (kai keičiasi rekvizitai tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto);

5.Pasikeičia fizinio asmens, turinčio leidimą, duomenys (vardas, pavardė ir adresas).

Atnaujinimo data 2014-02-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

1.Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

2.Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės  (Vyriausybės 2000m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458);

3.Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės (energetikos ministro 2012m. vasario 2 d. įsakymas);

Prekybos naftos produktais taisyklės (energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-41).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1.Nustatytos formos prašymą papildyti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (žr. aprašymo 12 punktą);

2.Leidimo originalą;

3.Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;

4. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už leidimo patikslinti  sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą patikslinti leidimą).

 

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Patikrinami juridinio asmens duomenys Juridinių asmenų registre;

2. Patikrinami ar fizinio asmens atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra;

3. Patikrinama ar pareiškėjo veikla atitinkaLeidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punktą;

4. Patikrinama ar pareiškėjo veikla atitinka Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 11 punktą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Asta Toločkienė

Tel.: (8 349) 50077

asta.tolockiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 darbo dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo).

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 300 litų

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas:188659752,

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

Įmokos kodas: 52546

 

PASTABA. Valstybės rinkliava neimama, kai keičiasi rekvizitai tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti