Parengto detaliojo plano tvirtinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Detaliųjų planų tvirtinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Detalųjį planą tvirtina savivaldybės taryba

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; Žin., 2006, Nr. 77-2975);

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2004, Nr. 21-617);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintos Detaliųjų planų rengimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 79-2809; 2006, Nr. 114-4364).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas laisvos formos prašymas dėl teritorijų planavimo dokumento derinimo;
2. Sukomplektuotas detaliojo plano dokumentų 2 bylas;
3. Tris originalius detaliojo plano pagrindinius brėžinius;
4. Detaliojo plano originalų pagrindinį brėžinį, sumažinus iki A 3formato;
5. Detaliojo plano aiškinamąjį raštą ir brėžinio(-ių)(patikrintų Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje) skenuotas kopijas JPG formate.
 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Užpildytas laisvos formos prašymas dėl teritorijų planavimo dokumento derinimo;
2. Sukomplektuotas detaliojo plano dokumentų 2 bylas;
3. Tris originalius detaliojo plano pagrindinius brėžinius;
4. Detaliojo plano originalų pagrindinį brėžinį, sumažinus iki A 3formato;
5. Detaliojo plano aiškinamąjį raštą ir brėžinio(-ių)(patikrintų Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje) skenuotas kopijas JPG formate.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė  Auksė Kumponienė

tel. (8 349) 50059

aukse.kumponiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas

tel. (8 349) 53821

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti