Parengto detaliojo plano tvirtinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Parengto detaliojo plano tvirtinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Detalųjį planą tvirtina savivaldybės taryba, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Atnaujinimo data 2016-11-04
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; Žin., 2006, Nr. 77-2975);

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2004, Nr. 21-617);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintos Detaliųjų planų rengimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 79-2809; 2006, Nr. 114-4364).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas prašymas dėl teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo;

a) Sukomplektuotas detaliojo plano dokumentų 2 bylas;

b) Tris originalius detaliojo plano pagrindinius brėžinius;

c) Detaliojo plano originalų pagrindinį brėžinį, sumažinus iki A3 formato;

d )Detaliojo plano aiškinamąjį raštą ir brėžinio (-ių)(patikrintų Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje) skenuotas kopijas JPG formate.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Užpildytas prašymas dėl teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo;

a) Sukomplektuotas detaliojo plano dokumentų 2 bylas;

b) Tris originalius detaliojo plano pagrindinius brėžinius;

c) Detaliojo plano originalų pagrindinį brėžinį, sumažinus iki A3 formato;

d) Detaliojo plano aiškinamąjį raštą ir brėžinio (-ių)(patikrintų Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje) skenuotas kopijas JPG formate.

Administracinės paslaugos vadovas

Vaidas Zakarauskas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas

tel. (8 349) 35338

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d. teritorijų planavimo dokumento tvirtinimui.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga suteikiama nemokamai
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą – dvipusės sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti