Internetinio turinio rodymas

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisę pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija turi asmenys ir šeimos, turintys teisę į socialinio būsto nuomą, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą ir ne trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą, esantį savivaldybės, kurioje asmuo ar šeima yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, teritorijoje, o nuomos sutartis yra įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registre.
Atnaujinimo data 2019-09-11
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas ;

2. Lietuvos Respublikos Gyventojų turto deklaravimo įstatymas;

3. Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487;

4. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1TS-233 patvirtintas Paramos būstui išsinuomoti teikimo tvarkos aprašas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo rajono savivaldybės administracijai pateikia (būsto nuoma):

1. nustatytos formos prašymą;
2. būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį;

3. asmens dokumentą;
4. informaciją apie duomenų pasikeitimą (jeigu duomenys keitėsi dėl šeiminės padėties: santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijas, duomenis apie 18 metų sulaukusius vaikus (įvaikius), priskiriamus prie šeimos narių pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytą šeimos sąvoką);
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Patikrinama informacija valstybės įmonėje Registrų centre apie asmens (šeimos) turimą ar turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Kazakevičienė

Tel.: (8 349) 50190

karolina.kazakeviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Asmenys ir šeimos, gaunantys Kompensacijas, neišbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo, tačiau būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos gavimo laikotarpis neįskaitomas į buvimo sąraše laikotarpį.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti