Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo


Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, kuriems reikalingi duomenys apie darbo stažą bei gautas pajamas iš savivaldybės administracijos veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo.

Išduodamos archyvo pažymos apie draudžiamąsias pajamas ir darbo stažą  gyventojams senatvės pensijai skirti ar perskaičiuoti, našlių pensijai, netekto darbingumo pensijai, netekus maitintojo.

Atnaujinimo data 2019-09-10
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas;
4. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo";
5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo";
6. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą, kuriame nurodomi vardas, pavardė, tėvavardis, mergautinė pavardė, jei dirbta tuo laikotarpiu (moterims), gimimo data, gyvenamoji vieta ir kontaktinis telefonas. Prašyme nurodoma, kokia pažyma reikalinga (darbo stažo, uždarbio ar kt.). Jeigu dingusi darbo knygelė, nurodo apytiksles datas. Moterims nurodyti tikslias vaikų gimimo datas, jei vaikai gimę 1984 - 1994 m. laikotarpiu;
2. Darbo knygelės įrašų kopiją (tik tie lapai iš kurios darbovietės reikalinga pažyma ir pirmas lapas su asmens vardu, pavarde ir gimimo metais). Jeigu dingusi darbo knygelė, nurodomos darbovietės, kur buvo dirbta ir datos. Moterims nurodyti tikslias vaikų gimimo datas, jei vaikai gimę 1984 - 1994 m. laikotarpiu.
3. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus archyvo tvarkytoja

Rūta Mačiulytė,

tel. (8 349) 59813

el. p. ruta.maciulyte@jonava.lt

 

Violeta Paulauskienė,

tel. (8 349) 59813

el. p. violeta.paulauskiene@jonava.lt

 

Teisės ir personalo skyriaus vyresnioji specialistė

Sigita Čepienė,

tel. (8 349) 50086,

el. p. sigita.cepiene@jonava.lt

 

Centralizuotos buhalterijos vyresnioji specialistė

Lina Vaitiekūnienė,

tel. (8 349) 20047

el. p. lina.vaitiekuniene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Bendrojo skyriaus vedėja

Aira Kaunietė,

tel. (8 349) 58740,

el. p. aira.kauniete@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu - elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti