Alfonsas MEŠKAUSKAS

Alfonsas MEŠKAUSKAS
Lietuvos socialdemokratų partija
 
Tel.: 8 698 45 949
El. paštas: alfonsas.meskauskas@jonava.lt

Gimė 1954 m. Raseinių r., Aleknaičių k.

1970-1974 m.  baigė Smalininkų ŽŪMT, įgijo techniko-mechaniko specialybę. 1980-1986 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo inžinieriaus-mechaniko specialybę. 2007-2009 m. baigė Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir vadybos fakultetą, įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.

1977-1980 m. dirbo Kėdainių r. Truskavos kolūkyje inžinieriumi. 1981-1982 m.  – Jonavos baldų kombinato inžinierius-technologas. 1983-1988 m. – LKP Jonavos RK instruktorius, partinės komisijos pirmininkas, Organizacinio skyriaus vedėjas. 1989-1990 m. – Jonavos r. liaudies kontrolės komiteto pirmininkas. 1991-1993 m. – Jonavos baldų Gamybos skyriaus inžinierius, cecho viršininko pavaduotojas, cecho viršininkas. Nuo 1994 m. – UAB „ Baldai Jums" generalinis direktorius.  

Jonavos r. savivaldybės tarybos nariu renkamas nuo 1997 m. Apdovanotas nusipelniusio Lietuvos pramonės darbuotojo Garbės ženklu (2013 m.), Profesijos Riterio ženklu (2011 m.), „Trečio laipsnio Darbo žvaigžde" (2010 m.), LR Seimo Pirmininko (2009 m.) ir LR ūkio ministro (2004 m.) padėkos raštais, asociacijos „Lietuvos mediena" medaliu už nuopelnus baldų pramonei (2004 m.) ir šios asociacijos Garbės ženklu (2010 m.), UAB „Baldai Jums" vardiniu laikrodžiu. 2014 m. apdovanotas LR Ministro Pirmininko padėkos raštu.

 Priklauso Lietuvos socialdemokratų partijai.

Vedęs. Žmona Nijolė, finansų vadybos magistrė, „Baldai Jums" finansų direktorė. Dukros: Jurgita (g. 1978 m.) mokėsi  Jeronimo Ralio vidurinėje mokykloje, Vilniaus universitete įgijo žurnalistikos magistro laipsnį, baigė Anglijos Weistmeisterio universiteto magistrantūrą, nuo 2007 m. gyvena ir dirba Anglijoje; Inga (g.1986 m.) mokėsi Senamiesčio gimnazijoje, baigė ISM universitetą (bakalaurė), Anglijos Kingstono universitetą (vadybos magistrė), nuo 2010 m. gyvena ir dirba Anglijoje. 

Laisvalaikio pomėgiai: politika, fotografija, žvejyba.