PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ AB ,,ACHEMA" PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Jonavos rajono savivaldybės administracija 2019-01-18 gavo Aplinkos apsaugos agentūros informaciją apie gautą AB „Achema" paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti:

                      Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

                      AB „Achema", esančios Jonalaukio k. 1, Jonavos r., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui, išduotam eksploatuoti trąšų ir kitų cheminių medžiagų gamybos įrenginius, pakeisti.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).

Su paraiška galima susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galima susipažinti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje www.gamta.lt, rubrikoje Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams pakeisti 2014 – 2019 m. (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02) (http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f3ad46c6-97ac-4c90-bf65-869586196586).

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008, 8 706 68072, faks.: 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt). Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškų ir leidimų pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.

Konsultavimasis su ES valstybėmis narėmis nėra numatytas.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimų išdavimo ar pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką, per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo išdavimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ar išduotu leidimu).

Visuomenė apie gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ir respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios". Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Išdavus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.