2020 M. BIRŽELIO 9–22 D. ŠILŲ KAIME BUVO ATLIEKAMI ORO KOKYBĖS TYRIMAI

Nuoroda į oro kokybės tyrimų rezultatų Šiluose apžvalgą. ...

PRANEŠIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI APIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROJE GAUTĄ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą. Pateikta AB „Achema", Jonalaukio...

KEIČIASI DVINARĖS ĮMOKOS DYDŽIAI UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28. d. sprendimu Nr. 1TS-98 patvirtinti nauji Jonavos rajono savivaldybės dvinarės įmokos dydžiai už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų...

ORO KOKYBĖ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Š. m. balandžio 7 d. Jonavos mieste fiksuota padidėjusi ozono koncentracija. Saulėti ir giedri orai lėmė ozono koncentracijos padidėjimą bei deginimo produktų pernaša iš vietinių šaltinių ir...

INFORMACIJA APIE BARTONIŲ V ŽVYRO TELKINIO NAUJO PLOTO EKSPLOATACIJOS STAŠĖNŲ K. JONAVPS R. SAV. ATRANKOS IŠVADA DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB ,,Detalusis planas" į.k. 302490417, adresas Pakrantės g. 13, Stašėnų k., Jonavos r., tel.867382022, el. p. info@dplanas.lt .   2....

JONAVOS RAJONO GYVENTOJŲ DĖMESIUI DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO KARANTINO METU

Siekiant sumažinti koronaviruso infekcijos COVID-19 plitimo grėsmę, atliekų turėtojų prašome: -       mišrios komunalinės atliekos išmetamos mūvint vienkartines...

IŠORŲ GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad Jonavos rajone Užusalių seniūnijoje, Išorų  vandentiekio geriamajame vandenyje nustatytas padidintas kiekis boro - 1,24 mg/l ir fluoridų – 2,05 mg/l (vandens gerinimo...

DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ADMINISTRATORIAUS IR ATLIEKŲ TVARKYTOJO IŠRINKIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 1, 2, 12 dalimis įmonė UAB „Jonavos paslaugos" 2019 m. balandžio 16 d. sutartimi Nr. 18T-66 ir 2018 m. gruodžio 31 d....

SVETAINĖJE ATLIEKOS.LT INFORMACIJA APIE VISŲ RŪŠIŲ ATLIEKAS, JŲ PRIDAVIMO GALIMYBES IR TVARKYMĄ

                        Aplinkos apsaugos institutas kartu su savivaldybe...