Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Informacija

Valstybinės žemės nuomos mokestis administruojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio ir žemės nuomos mokesčio priedo už valstybinę žemę ", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą" , Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2022-06-16 sprendimu Nr.1TS-94 patvirtintu Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašu, kt. norminiais aktais.

Valstybinės žemės nuomos mokestį moka fiziniai ir juridiniai asmenys, sudarę valstybinės žemės sklypų nuomos sutartis ;  valstybinės žemės sklypų naudotojai, kuriems šie sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis reformos metu iki nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo; asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso nekilnojamas turtas (pastatai, statiniai ,patalpos ir kt.) esantis valstybinėje žemėje.

Primename, kad juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas už 2022 m. privalo pateikti iki 2022 m. lapkričio 1 d. , o žemės nuomos mokestį sumokėti iki 2022 m. lapkričio 15 d.

Fiziniams asmenims (gyventojams) valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas už 2022 m. pateikia savivaldybės administracijos Centralizuota buhalterija. Mokesčio sumokėjimo terminas - 2022 m. lapkričio 15  d.

Laiku nesumokėjus valstybinės žemės nuomos mokesčio, skaičiuojami delspinigiai už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną nuo nesumokėtos mokesčio sumos.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, pasikeitus adresui ar negavę deklaracijų iki  mokesčio mokėjimo termino, apie tai turi pranešti savivaldybės administracijos Centralizuotai buhalterijai. Mokesčio mokėtojas nepateikęs, negavęs ar neatsiėmęs valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos nėra atleidžiamas nuo prievolės mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį ir delspinigius.

Kas teikia valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaraciją?

Akcinės bendrovės, uždaros akcinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės, garažų eksploatavimo bendrijos ir kt. įmonės sudariusios valstybinės žemės nuomos sutartis, taip pat visi juridiniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso pastatai, statiniai ar patalpos, bet nėra sudarę valstybinės žemės nuomos sutarties prie pastato, statinio ar patalpos naudojamai valstybinei  žemei.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaracija pildoma 2 egzemplioriais ir duomenų teisingumas patvirtinamas vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu ir pateikiama ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki mokesčio sumokėjimo termino.

Juridiniai asmenys aukciono būdu išsinuomotą žemę deklaruoja ta pačia  tvarka ir terminais.

Deklaracija.

https://www.lietuva.gov.lt/lt/juridiniu-asmenu-valstybines-zemes-nuomos-mokescio-deklaraciju-priemimas-ir-tvirtinimas-lngm-div-classemptymandatoryfield/div/-77;10571.html

Valstybinės žemės nuomos mokesčio  tarifai

Valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu,  nuomos mokesčio tarifai 2022 metams (patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 16 d. sprendimu Nr.1 TS - 94  „Dėl valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio  tarifų nustatymo ir valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo") procentais nuo žemės sklypo mokestinės vertės  :

 1. Žemės ūkio paskirties žemei – 0,6;
 2. Konservacinės paskirties žemei – 0,6;
 3. Kitos paskirties žemei (pagal naudojimo būdus):

          3.1. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų – 0,8;

          3.2. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų – 0,8;

          3.3. Visuomeninės paskirties teritorijų – 0,8;

          3.4. Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų:

                               3.4.1.  10.7 verčių zonoje – 4;

                               3.4.2. visose kitose verčių zonose – 1,6;

          3.5. Komercinės paskirties objektų teritorijų – 1,2;

          3.6. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų:

                               3.6.1. žemės sklypams, skirtiems įvairių tipų elektrinėms -4;

                               3.6.2.kitiems žemės sklypams – 1,6;

          3.7. Rekreacinių teritorijų – 1,2;

          3.8. Naudingųjų iškasenų teritorijų – 4,0;

          3.9. Kitų naudojimo būdų teritorijų – 1,6;

 1. Nenaudojamai, apleistai žemei, išskyrus žemės ūkio naudmenas – 4,0.

Be aukciono išnuomojamų valstybinės žemės sklypų ir valstybinės žemės sklypų, suteiktų teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriais naudotis leista  žemę administruojančių institucijų sprendimais tačiau žemės sklypų nuomos sutartys nesudarytos, vertė apskaičiuojama pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius. Verčių zonas ir nuomojamų sklypų, registruotų Nekilnojamojo turto registre  vidutines rinkos vertes galima rasti VĮ ,,Registrų centras" puslapyje, adresu  http://www.registrucentras.lt/

Pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų nuostatas, VĮ „Registrų centras" įregistruotos nuomojamos žemės vertė perskaičiuojama kas treji metai, nuo nuomos sutarties sudarymo.

Valstybinės žemės nuomos mokestis  mokamas į  Jonavos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT974010043900134090, esančią AB Luminor Bank ,  banko kodas 40100. Mokesčio gavėjas Jonavos rajono savivaldybės administracija, kodas 188769070.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio įmokų kodai:

 • 3111 - FA žemės nuomos mokestis
 • 3112 - FA žemės nuomos mokesčio laiku nesumokėta įmoka
 • 3113 - FA žemės nuomos mokesčio delspinigiai
 • 3121 - JA žemės nuomos mokestis
 • 3122 - JA žemės nuomos mokesčio laiku nesumokėta įmoka
 • 3123 - JA žemės nuomos mokesčio delspinigiai

Žemės nuomos mokestį  galima  sumokėti:

 1. bankų įstaigose;
 2. pašto įstaigose;
 3. pasinaudoję elektroninės bankininkystės paslaugomis ( jei asmuo moka žemės nuomos mokestį už kitą asmenį, reikia nurodyti to asmens vardą ir pavardę);
 4. UAB „SOLLO“ ( tarpininkas Maxima LT) prekybos vietos ir savitarnos kasose;
 5. UAB „Perlo paslaugos" terminaluose.

Atsakingas asmuo:

Ilona Ponomarenko – Centralizuotos buhalterijos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 349) 502 04, adresas: Žeimių g.13, LT55158, Jonava, 402 kab.
Elektroninis paštas: ilona.ponomarenko@jonava.lt