2017-2019 m. strateginio plėtros plano įgyvendinnimo programa