2015-2017 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo programa