PROJEKTAS NR. 05.5.1-APVA-R-019-21-0007 „KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS TAUROSTOS PARKE JONAVOJE“

Informacija apie projekto „Taurostos parko Jonavoje sutvarkymo projektas (Taurostos parko Jonavoje kraštotvarkos projektas ir konsultavimosi su visuomene procedūros –  visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa)" projektinių sprendinių viešinimą Projektuojamo parko adresas: Taurostos g., Jonava. Projektuojamo parko esama ir numatoma pagrindinė tikslinė žemės...

data2018-05-18
akis81
TEISINĖ INFORMACIJA

Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo   Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka" patvirtinimo" pakeitimo

data2018-05-18
akis54
GEGUŽĖS 20-OJI – PARTIZANŲ PAGERBIMO, KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS VIENYBĖS DIENA

                        Tradicija švęsti kariuomenės ir visuomenės dieną kilusi iš tarpukario Lietuvos. Dar 1919 m. gegužės 11 d. pirmosios karių savanorių iškilmingos priesaikos proga buvo surengtos bendros kariuomenės ir visuomenės iškilmės: jau tada suvokta, kad ne tik kariuomenė,...

data2018-05-18
akis88
TRIJŲ KAMBARIŲ BUTŲ JONAVOS MIESTE PIRKIMAS

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. administracija@jonava.lt Pirkimo būdas: skelbiamos derybos. Nekilnojamųjų daiktų paskirtis, pavadinimas ir pageidaujama nekilnojamųjų daiktų buvimo vieta: Jonavos rajono savivaldybės administracija...

data2018-05-17
akis107