SKELBIAMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŽEIMIŲ SENIŪNIJOJE

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1TS-173 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo", skelbiamas kvietimas organizacijoms teikti paraiškas dėl vietos...

data2017-07-24
akis32
SKELBIAMAS BUKONIŲ SENIŪNIJOS KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS SĄRAŠAS

Skelbiu  Bukonių seniūnijos  kandidatų į seniūnaičius sąrašą:           Seniūnaitija   Kandidato vardas, pavardė   1. Bukonių  I Marytė Stankevičienė 2. Bukonių II ...

data2017-07-24
akis45
IŠRINKTI KONKURSO ,,SUKURTA JONAVOJE“ LAIMĖTOJAI

              Liepos pradžioje rajono verslininkai buvo kviečiami antrą kartą dalyvauti konkurse  „Sukurta Jonavoje".                                  ...

data2017-07-24
akis45
JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE KARINES PRATYBAS CIVILINĖJE APLINKOJE PRANEŠIMAS

     1 Inžinerijos kuopos 2 būrio orientacinio pratybos       2017 m. liepos 25 dieną, nuotraukoje nurodytoje teritorijoje  PARATYBŲ VIETA (raudona), bus vykdomas kareivių ir transporto judėjimas. Dalyvaus 20 karių ir 2 transporto priemonės. Bus vykdomas orientacinis žygis, kariai bus be ginklų.     Pratybų...

data2017-07-24
akis40
DVIDEŠIMT AŠTUNTOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

      2017-07-27  13.00 val. Jeronimo Ralio salėje (Žeimių g. 13, Jonava, II a.).   Darbotvarkės projektas.

data2017-07-21
akis126