PATALPŲ IR ĮRANGOS ATNAUJINIMAS JONAVOS RAJONO RUKLOS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PUŠAITĖ“

Projektas Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-21-011

 

Jonavos rajono savivaldybės administracija pagal Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo priemonę VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas" įgyvendino projektą „Patalpų ir įrangos atnaujinimas Jonavos rajono Ruklos vaikų lopšelyje-darželyje „Pušaitė"". Pagrindinis projekto tikslas - atnaujinti vaikų lopšelio-darželio „Pušaitė" patalpas ir įrangą, tuo prisidedant prie kokybės reikalavimus atitinkančių ugdymo įstaigų tinklo kūrimo, socialinės atskirties mažinimo, pažangių ugdymo metodų įdiegimo, darbo ir ugdymosi sąlygų gerinimo.

Projektas inicijuotas, kadangi vaikų lopšelio-darželio „Pušaitė", esančio Jonavos r., Rukloje, Laumės g. 6, pastatai statyti 1985 m., vidaus patalpos buvo susidėvėjusios, neatitiko higienos normų reikalavimų, įranga - pasenusi, trūko muzikos instrumentų vaikų muzikiniam ugdymui.

Proceso pradžia laikomas 2009 m. liepos 23 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1TS-222 „Dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams ir paraiškoms pagal sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę". Savivaldybės administracija ruošė projektinį pasiūlymą Kauno regiono plėtros tarybai bei paraišką Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl ES paramos gavimo, paraiška įvertinta teigiamai ir 2010 m. birželio 16 d. pasirašyta finansavimo-administravimo sutartis. Projektui skirta 661 279,20 Lt Europos Sąjungos paramos lėšų. Tuo tarpu savivaldybės biudžeto lėšos yra 116 696,50 Lt. Taip pat savivaldybė įsipareigojusi iš savivaldybės biudžeto lėšų apmokėti netinkamas finansuoti išlaidas (kurioms neskiriamas finansavimas).

UAB „Urbanistikos formatas" parengė lopšelio-darželio „Pušaitė" techninį projektą. Viešųjų pirkimų būdu buvo perkami remonto darbai. Konkursą laimėjo UAB „Pireka", su kuria 2010 m. liepos 1 d. pasirašyta rangos sutartis. Iš viso suremontuota apie 1582 m² lopšelio-darželio patalpų, iš kurių apie 1255 m² skirta vidaus ugdymosi aplinkai, taip pat įrengta 45,62 m² patalpa, skirta metodinei veiklai. Projekto metu suremontuotos šios patalpos: virtuvė, skalbykla, medicinos punktas, metodinis kabinetas, muzikos salė, sporto salė su persirengimo patalpomis, bendro naudojimo patalpos (laiptinės, koridoriai, tambūrai, galerija) ir 7 grupių patalpos. Atlikti darbai: grindų, sienų, lubų, durų, elektros instaliacijos, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų sistemų, priešgaisrinės signalizacijos remontas.

Projekto metu įsigyta įvairių baldų, iš jų metodiniam kabinetui: posėdžių stalas, 3 darbo stalai, 3 darbo kėdės, spintelė spausdintuvui, 12 lankytojo kėdžių, minkštas komplektas; baldų grupėms: 7 pusapvalės lentynos vaikų žaislams, 4 spintelės su durelėmis vaikų ugdymo priemonėms, 14 lentynų su dėžutėmis vaikų ugdymo priemonėms, 3 vaikiškos 3-jų dalių sekcijos žaislams, 4 lentynos vaikiškiems žaislams sudėti, 29 vaikiški staliukai, 180 vaikiškų kėdučių. Įsigytas pianinas ir kompiuterinė technika: 3 kompiuteriai, 2 nešiojamieji kompiuteriai, daugiafunkcinis spausdintuvas, vaizdo kamera, projektorius bei interaktyvi lenta.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2010 m. birželio 16 d., pabaiga - 2011 m. birželio mėnuo.

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

 

 

 Pagerėjo vaikų ugdymo sąlygos

 

Įrengtas metodinės veiklos kabinetas

 

                 San. mazgai atitinka higienos reikalavimus 

 

Kristinos Lukoševičiūtės nuotraukos

 

 

 

 


Norėdami komentuoti turite prisijungti