DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

PROJEKTAS             NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIAUS VEDĖJAS   ...

data2018-05-17
DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

PROJEKTAS NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIAUS VEDĖJAS   ĮSAKYMAS DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO...

data2018-05-17
DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJAI KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA NUTIESTI JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROJEKTU

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos...

data2018-05-09
PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo kad. Nr. 4628/0005:534, Konciapolio k., Šilų sen., Jonavos r., detaliojo plano, patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011...

data2018-05-04
DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

  ĮSAKYMAS DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ     2016 m. ...

data2018-04-27
DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO KOREGAVIMO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

  ĮSAKYMAS DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO KOREGAVIMO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ     2018 m. ...

data2018-04-27
APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO JONAVOS R. SAV., RUKLOS SEN., VENECIJOS K., FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ

UAB „Inreal Geo" Vilnius g. 39, LT-44290, Kaunas   2018 m. balandžio 16 d. Informuojame apie parengtą žemės sklypo, esančio Jonavos r. sav., Ruklos sen., Venecijos k. formavimo...

data2018-04-16
DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

ĮSAKYMAS DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ 2018 m. ...

data2018-04-10
DĖL ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO. JONAVOS RAJONO RIZGONIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO ŽVYRO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO RENGIMO

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo. Jonavos rajono Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo. Sprendimo projektas.

data2018-03-05
DĖL ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO. JONAVOS RAJONO BALTROMIŠKĖS (VAKARINIO SKLYPO) TELKINIO DALIES ŽVYRO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO

Sprendimo projektas: Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo. Jonavos rajono Baltromiškės (vakarinio sklypo) telkinio dalies žvyro išteklių naudojimo plano rengimo

data2018-03-01
ĮSAKYMO DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ PROJEKTAS

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIAUS VEDĖJAS ĮSAKYMO DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO...

data2018-02-06
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ IR SUSIPAŽINIMĄ SU PARENGTAIS PROJEKTO SPRENDINIAIS

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 4630/0001:61) Šileikių k., Dumsių sen., Jonavos r., detaliojo plano, patvirtinto 2012-02-02 Jonavos rajono savivaldybės tarybos...

data2018-01-22
PATVIRTINTAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO DOKUMENTAS

                      Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo  27 straipsnio 6 dalimi skelbiame šią...

data2018-01-17
PATVIRTINTAS ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTAS

                      Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos...

data2017-11-27
INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad pradedamas rengti "Sklypų suformavimo prie nuosavybės teise turimų pastatų pagrindinės tikslinės paskirties, būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo...

data2017-11-23
ATIDAROMAS ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS-LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA NUTIESTI JONAVOS R. SAV. PROJEKTO INFORMACINIS BIURAS

Informuojame, kad nuo 2017 m. lapkričio mėn. 2 d. atidaromas Žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti...

data2017-10-30
DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJAI KAUNAS-LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA NUTIESTI PENKIUOSE REGIONUOSE (KAUNO M. IR KAUNO R. SAV., JONAVOS R. SAV., KĖDAINIŲ R. SAV., PANEVĖŽIO R. SAV., PASVALIO R. SAV.) PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS

  Informuojame, kad pradedamas rengti Žemės paėmimo visuomenės poreikiams europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti penkiuose regionuose...

data2017-10-30
PROJEKTAS NR. 05.5.1-APVA-R-019-21-0007 „KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS TAUROSTOS PARKE, JONAVOJE“

  INFORMACINIS PRANEŠIMAS   Informacija apie esamos padėties analizės dokumentų viešinimą projektui: Taurostos parko Jonavoje paprastojo remonto, naujos statybos techninis...

data2017-10-26
APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIUS SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS...

data2017-10-24
SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIUS   SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS...

data2017-10-13
SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIUS   SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS...

data2017-10-13
INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

    Statinių projekto pavadinimas : Prezidento gatvės kapitalinio remonto Jonavos mieste, Jonavos r. sav. projektas   Statinių statybvietės adresas: Prezidento g.,...

data2017-10-04
SKELBIMAS APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ JONAVOS RAJONE

  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams ( Jonavos pietrytinio aplinkkelio jungiamiesiems...

data2017-10-04
INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad pradedamas rengti "Žemės sklypo Barborlaukio k., Dumsių sen., Jonavos r., detaliojo plano", patvirtinto 2000-04-27 Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 15,,...

data2017-09-29
INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO VASARIO 16-OSIOS G. 11, JONAVOJE, DETALIOJO PLANO PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAIS

  Detaliojo plano rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-15 įsakymas Nr. 13B-310 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo" ir 2017-05-31...

data2017-09-25
INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ

  INFORMACIJA apie atrankos išvadą ,,Dėl Naujos technologinės įrangos , galinčios perdirbti iki 150 t/p dyzelinų naftos frakcijų pagerinant jų techninius ir kokybinius rodiklius...

data2017-09-25
INFORMACIJA APIE PARENGTUS „JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO“ SPRENDINIUS

Informuojame, kad parengti „Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo" sprendiniai. Nuo 2017 m. gegužės 30 d. iki 2017 m. birželio 30 d. su parengtais sprendiniai ir SPAV...

data2017-05-23
INFORMACIJA APIE JONAVOS R. SAV. RIZGONIŲ III ŽVYRO TELKINIO NAUJO PLOTO NAUDOJIMO ATRANKOS IŠVADĄ DĖL PAV

  Informacija apie Jonavos r. sav. Rizgonių III žvyro telkinio naujo ploto naudojimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo: 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Raulas",...

data2017-05-23
INFORMACIJA APIE PARENGTUS „JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO“ SPRENDINIUS

  Informuojame, kad parengti „Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo" sprendiniai. Nuo 2017 m. gegužės 30 d. iki 2017 m. birželio 30 d. su parengtais sprendiniai...

data2017-05-23
INFORMACINIS PRANEŠIMAS

  Informuojame, kad pradedamas rengti "Žemės sklypų, kad. Nr. 4601/0005:17, kad. Nr. 4601/0005:46, kad. Nr. 4601/0005:40 Batėgalos k., Kulvos sen., Jonavos r., detaliojo plano", patvirtinto...

data2017-04-28
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad Jonavos rajone nuo 2017-05-02 pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Jonavos...

data2017-04-28
SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIUS   SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS...

data2017-03-16
INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad pradedamas rengti „Žemės sklypo Kalnų g. 66, Jonavoje, detaliojo plano", patvirtinto 2009-07-23 Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-229, keitimas. Rengimo...

data2017-03-01
INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad pradedamas rengti „Žemės sklypo Vasario 16-osios g. 11, Jonavoje, detaliojo plano", patvirtinto 2011-05-26 Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-208, keitimas....

data2017-02-28
SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIUS SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS...

data2017-02-20
SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIUS   SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS...

data2017-02-20
SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIUS SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS...

data2017-02-17
INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad pradedamas rengti "Žemės sklypų (kad. Nr. 4608/0009:312, kad. Nr. 4608/0009:314, kad. Nr. 4608/0009:28) Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r., detaliojo plano", patvirtinto...

data2017-02-15
INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad pradedamas rengti "Žemės sklypo (kad. Nr. 4630/0001:61) Šileikių k., Dumsių sen., Jonavos r., detaliojo plano", patvirtinto 2012-02-02 Jonavos rajono savivaldybės tarybos...

data2017-02-07
INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ JONAVOS MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALŲJĮ PLANĄ

  Informuojame, kad Jonavos rajono savivaldybės taryba 2016 m. gruodžio mėn. 22 d. sprendimu Nr.1 TS – 333 „Dėl Jonavos miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros  plėtros...

data2017-02-07
INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ TERITORIJOS, ESANČIOS TARP PANERIŲ, LAUKAGALIŲ GATVIŲ, LAUKAGALIŲ K., ŠILŲ SEN., IR NERIES UPĖS JONAVOS MIESTE DETALŲJĮ PLANĄ

  Informuojame, kad  Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius  2016 m. lapkričio mėn. 4 d. įsakymu Nr.13B–1748  „Dėl teritorijos, esančios tarp Panerių,...

data2017-02-07
INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ JONAVOS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO PAKEITIMĄ

  Informuojame, kad Jonavos rajono savivaldybės taryba 2016 m. spalio mėn. 13 d. sprendimu Nr.1 TS – 281 „Dėl Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros...

data2017-02-07
APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU

Informacija apie priimtą sprendimą dėl europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo ir eksploatacijos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu. ...

data2017-02-02
INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad pradedamas koreguoti Žemės sklypo kad. Nr. 4628/0005:534 Konciapolio k., Šilų sen., Jonavos r. detaliojo plano, patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės administracijos...

data2017-01-26
INFORMACIJA APIE BAIGTĄ RENGTI SKLYPO JONAVOS R. SAV. ŠVEICARIJOS SEN., ŠVEICARIJOS K., PERGALĖS G. 1, DETALŲJĮ PLANĄ

Neužtikrinus visuomenės teisės dalyvauti detaliojo plano viešinimo procedūrose, planavimo organizatoriai Enrita Žalienienė, Elvinas Žalėnas PAPILDOMAI informuoja apie BAIGTĄ RENGTI sklypo Jonavos...

data2017-01-10
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Vieno buto gyvenamojo namo Jonavos r. sav., Dumsių sen., Šalūgiškių k. 4E.  Projekto pavadinimas – vieno buto gyvenamojo namo Jonavos r. sav., Dumsių sen., Šalūgiškių k. 4E, statybos...

data2016-11-28
INFORMACIJA APIE PARENGTUS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant...

data2016-11-28
INFORMACIJA APIE VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSĄ DĖL JONAVOS MIESTO ADMINISTRACINIŲ RIBŲ KEITIMO

                      Vadovaujantis 2016 m. lapkričio 8 d. Jonavos rajono savivaldybės mero...

data2016-11-09
INFORMACIJA APIE ŽEMĖS SKLYPO JONAVOS R. SAV., RUKLOS SEN., RUKLOS MSTL., PILIAKALNIO G. 18 FORMAVIMĄ

Planavimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą prie nuosavybės teise valdomo pastato, unikalus Nr. 4698-4003-4010, adresu: Jonavos r. , Ruklos sen., Ruklos mstl., Piliakalnio g. 18. ...

data2016-11-03
PRANEŠIMAS

  Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas...

data2016-10-31
INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad pradedamas rengti Sklypų suformavimo prie nuosavybės teise turimų pastatų pagrindinės tikslinės paskirties, būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo...

data2016-10-18
PRANEŠIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant...

data2016-10-17
INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL „JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO“ KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 23 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 13B-1531 „Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo...

data2016-10-13
APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIUS   SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS...

data2016-10-06
SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIUS SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS...

data2016-09-08
APIE SPAV ATASKAITĄ IR PARENGTUS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIUS

Informuojame apie parengtą Jonavos miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą ir parengtus specialiojo...

data2016-09-05
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPO DETALŲJĮ PLANĄ

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Jonavos r., Dumsių sen., Spanėnų k., kad. Nr. 4630/0005:658 detaliojo plano patvirtinto 2013 m. sausio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. 13B-0009,...

data2016-09-01
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad.Nr. 4610/0006:286, Jonavos m., detalųjį planą

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti sklypo kad.Nr. 4610/0006:286, Jonavos m., detalųjį planą. Detaliojo plano rengimo pagrindas – Jonavos r.sav. administracijos direktoriaus...

data2016-08-11
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ „JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO“ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ IR BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJĄ

Informuojame, kad parengta „Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo" strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir koncepcija. Susipažinti skiriama 20 darbo dienų,...

data2016-08-02
SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIUS SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS...

data2016-07-29
PAKARTOTINĖ INFORMACIJA APIE GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU TERITORIJOS, ESANČIOS TARP PANERIŲ G., LAUKAGALIŲ G., LAUKAGALIŲ K., ŠILŲ SEN., IR NERIES UP., JONAVOS MIESTE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS

Planavimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-15 įsakymas Nr. 13B-1603 „Dėl teritorijos, esančios tarp Panerių g., Laukagalių g., Laukagalių k., Šilų...

data2016-07-28
PAKARTOTINĖ INFORMACIJA APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158, Jonava, tel.: (8 349) 613 94, faks.: (8 349) 500 12,  el. p.:...

data2016-07-26
INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 13B-1584 yra patvirtintas naujo kitos paskirties žemės sklypo prie naudojamų statinių, esančių Kauno g....

data2016-07-21
SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIUS SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS...

data2016-06-27
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PAV ATASKAITĄ

Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą: Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Rizgonys", Rizgonių k., Upninkų sen., LT- 55495 Jonavos r.;...

data2016-06-15
INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statinių projekto pavadinimas : Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1504 Išorai-Užusaliai-Būdos 0,114–0,725 km ruožo rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką, Jonavos r. sav....

data2016-05-17
INFORMACIJA DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ

Informuojame, kad 2016 m. kovo 24 d. įvykusiame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje sprendimu  Nr. 1TS-101 „Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų", buvo pritarta Jonavos rajono...

data2016-03-30
ĮSAKYMAS DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIAUS VEDĖJAS   ĮSAKYMAS DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR...

data2016-03-21
PATVIRTINTAS ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTAS

  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (projekto organizatorius) (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, adresas internete www.lakd.lt ) informuoja, kad...

data2016-03-17
INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Pradedamas rengti Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) bendrasis planas Planavimo pagrindas: Lietuvos Respublikos...

data2016-03-14
DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

  NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMAS   2016 m.        d. Nr....

data2016-02-09
INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ JONAVOS M.

2015 m. gruodžio 16 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-1829 patvirtintas žemės sklypo Kauno g. 95, Jonavos m.,  formavimo ir pertvarkymo projektas. ...

data2016-01-26
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO SVILONĖLIŲ K. FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, esančio 4608/0004:99, Svilonėlių 2-asis kel. 8, Svilonėlių k., Užusalių sen., Jonavos r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Planas rengiamas...

data2016-01-25
PARENGTAS ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS RATUŠĖLIŲ K.

Informuojame, kad Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos...

data2016-01-21
APIE JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSĄ DĖL JONAVOS RAJONO SENIŪNIJŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO, KEITIMO IR SENIŪNIJOS PAVADINIMO KEITIMO PLANO

Vadovaujantis 2016 m. sausio 7 d. rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. 1B-1, skelbiama vietos gyventojų apklausa dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo, keitimo ir dėl Dumsių sen....

data2016-01-08
INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas : Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 239 3941;...

data2015-12-21
DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMAS   2015 m. ...

data2015-12-17
DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

  NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMAS     2015 m. ...

data2015-12-17
RENGIAMAS ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS SPANĖNŲ K.

                      Informuojame, kad rengiamas  žemės sklypo formavimo ir...

data2015-12-14
DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMAS DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ   2015...

data2015-12-11
SVILONIŲ K. RENGIAMAS ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ,,Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų...

data2015-11-25
APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) PROGRAMĄ

Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Rizgonys", Rizgonių k., Upninkų sen., LT- 55495 Jonavos r.; Tel....

data2015-11-12
RENGIAMAS ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Saulės g. 4; Rudmėnų g. 3, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r., Kauno apskr. Planavimo iniciatorius –...

data2015-11-09
INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ DETALŲJĮ PLANĄ

  Informuojame, kad Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu  Nr.13B-1631 „Dėl teritorijos tarp J. Basanavičiaus g., Žeimių g., Kalnų g.,...

data2015-11-05
INFORMUOJAME, KAD ATNAUJINTA EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALIUOJU PLANU PLANUOJAMOS TERITORIJOS PLĖTROS KONCEPCIJOS ATASKAITA IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Specialiojo plano organizatorius: Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 239 3941; +370 5 239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335. AB...

data2015-11-03
RENGIAMAS ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS

         Projekto rengimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus.        Žemės sklypas (kadastr. Nr....

data2015-10-29
DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS JONAVOS SKYRIAUS VEDĖJAS ĮSAKYMAS DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ ...

data2015-10-26
INFORMACIJA APIE PATVIRTINTUS ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTUS

                    2015 m. spalio 9 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus...

data2015-10-14