BENDRUOMENIŲ ŠVENTĖ

                      Gruodžio 28 d. Jonavos miesto ir rajono bendruomenės buvo pakviestos į koncertą, kuris, įgyvendinant 2017-2019 m. veiksmų planą „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse", buvo skirtas bendruomenėms stiprinti, kviesti burtis bei veikti drauge.  ...

data2017-12-29
akis445
VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA „BARUPĖS BENDRUOMENĖS CENTRAS“ ĮGYVENDINO PROJEKTĄ „UNIVERSALI POILSIO AIKŠTELĖ KUIGALIŲ KAIME“

VO „Barupės bendruomenės centras" įgyvendino projektą „Universali poilsio aikštelė Kuigalių kaime" pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse". Projektas finansuotas iš Lietuvos valstybės biudžeto – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos....

data2017-12-29
akis406
SKELBIAMAS KONKURSAS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS EITI

Konkursą organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas  (Pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10) Specialieji reikalavimai. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, meno...

data2017-12-29
akis444
SAUSIO 1-OJI – LIETUVOS VĖLIAVOS DIENA

                       Sausio 1-ąją minime Lietuvos vėliavos dieną. Tą dieną, 1919 metais, Gedimino pilies bokšte Trispalvę, kaip laisvos Lietuvos ženklą, iškėlė Lietuvos savanorių būrys. Pakelta vėliava buvo palydėta šūviais, o po to savanoriai sugiedojo Lietuvos himną. Po 5 dienų, sausio...

data2017-12-29
akis307
UŽUSALIŲ BENDRUOMENĖS PROJEKTAS

                      Užusalių bendruomenė „Santarvė" įvykdė projektą „Bendruomenės patalpų atnaujinimas ir pritaikymas įvairiapusei veiklai". Projekto finansavimo šaltinis – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.   ...

data2017-12-28
akis306