VYKO LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖS DALIOS GRYBAUSKAITĖS SUSITIKIMAS SU ŠALIES MERAIS

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitikime su šalies merais aptarė, kaip padėti iš emigracijos grįžtantiems mūsų šalies piliečiams ir kaip paskatinti jų sugrįžimą. Nors dėl emigracijos šalies gyventojų skaičius per pastaruosius 27 metus sumažėjo beveik milijonu, vis dėlto beveik kas antras užsienyje gyvenantis pilietis domisi galimybėmis sugrįžti į tėvynę. Dauguma...

data2018-01-10
akis408
SKELBIAMAS KONKURSAS FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS EITI

Konkursą organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija Finansų ir biudžeto skyriaus vyresnysis  specialistas (Pareigybės lygis – B, Pareigybės kategorija – 8).   Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities...

data2018-01-09
akis244
INFORMACIJA EKSTERNAMS

2018 m. bazinė mokykla – Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija.   Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2.8.  punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą." Eksternai, planuojantys brandos...

data2018-01-09
akis198
VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą ir antrinę teisinę pagalbą. Jonavos rajono savivaldybėje yra teikiama pirminė teisinė pagalba - tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos, dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Taip pat ši pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka,...

data2018-01-09
akis170
VIENUOLIKTOJI EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ PROJEKTŲ KONTAKTŲ MUGĖ

  Kviečiame dalyvauti kasmetinėje, šiemet – vienuoliktojoje, Europos Sąjungos fondų projektų Kontaktų mugėje, skirtoje stiprinti ir motyvuoti augančią 2014-2020 m. periodo ES investicijomis finansuojamų projektų vykdytojų bendruomenę, skatinti ją keistis patirtimi, aptarti projektų įgyvendinimo metu kylančias problemas ar ieškoti jų sprendimo būdų.   Renginio metu vyks ne...

data2018-01-08
akis184