PATIRTIES SĖMĖSI NORVEGIJOJE

Jonavos rajono savivaldybė dalyvauja projekte „Savivaldos institucijų darbuotojų gebėjimų ugdymas viešųjų paslaugų procesų valdymo ir efektyvumo didinimo srityje" Nr.NOR-LT10-VRM-01-K-02-010, kuris įgyvendinamas pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir...

data2016-07-01
akis61
DĖL LAISVŲ VIETŲ MIESTO VAIKŲ LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE

Informuojame, kad, 2016 m. liepos 1 d. duomenimis, nėra laisvų vietų miesto vaikų lopšelių-darželių ikimokyklinio ugdymo grupėse.  Informaciją apie naujai suformuotas ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes ir laisvas vietas jose 2016-2017 m. m. bei centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos r. savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarką rasite...

data2016-07-01
akis40
KONKURSAS STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO VIETAI UŽIMTI

Konkursą organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (Pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10).   Specialieji reikalavimai: valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: turėti aukštąjį universitetinį arba jam...

data2016-06-30
akis366