INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ IR SUSIPAŽINIMĄ SU PARENGTAIS PROJEKTO SPRENDINIAIS

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 4630/0001:61) Šileikių k., Dumsių sen., Jonavos r., detaliojo plano, patvirtinto 2012-02-02 Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-31, keitimą ir galimybę susipažinti su parengto projekto sprendiniais . Rengimo pagrindas – 2017 m. sausio 11 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus...

data2018-01-22
akis41
PATVIRTINTAS SUVARTOJAMO VANDENS KIEKIS VIENAM GYVENTOJUI

  UAB „Jonavos vandenys" direktoriaus 2018-01-18 įsakymu V-02 patvirtintas vidutinio Jonavos rajone suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojui per mėnesį yra 2m 3 .   UAB „Jonavos vandenys" informacija    

data2018-01-22
akis45
SAVIVALDYBĖ SIŪLO PARAMĄ SMULKIAM IR VIDUTINIAM VERSLUI

Smulkaus ir vidutinio verslo bei ūkininkų rėmimo fondas rajone veikia jau ne pirmus metus. Jis skirtas skatinti Savivaldybės ekonomikos plėtrą, didinti jos konkurencingumą, teikiant finansinę paramą Smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Savivaldybės teritorijoje ir atitinkantiems fondo nuostatų reikalavimus. Iš minėto fondo teikiamos beprocentės...

data2018-01-19
akis109
VYKO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS POSĖDIS

Š. m. sausio 17 d. įvyko Jonavos rajono savivaldybės tarybos  Etikos komisijos posėdis, kurio  darbotvarkėje buvo svarstomi  šie klausimai : 1. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2018 m. sausio 4 d. rašto ,,Dėl pavedimo atlikti tyrimą" nagrinėjimas.  2. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2017 metų  ataskaitos rajono savivaldybės...

data2018-01-19
akis146
DĖL UGDYMO ANKSTINIMO

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489  8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymui, priimto 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926, nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai (globėjai) pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal privalomą priešmokyklinio ugdymo programą.  Priešmokyklinis ugdymas gali...

data2018-01-19
akis100