APIE RAJONĄ

APIE RAJONĄ

Jonavos rajonas yra labai patogioje geografinėje vietoje, beveik pačiame šalies centre, 35 km nuo antro pagal dydį Lietuvos miesto Kauno.

 


 

Teritorija: plotas – 944 kv.km,38,9 proc. teritorijos užima miš­kai. Per Jonavos rajoną teka keturios upės – Neris, Šventoji, Lankesa ir Širvinta, yra 8 ežerai, 4 tvenkiniai. Mūsų rajone esama bene daugiausia Lietuvoje užsienietiškų pavadinimų: čia yra tokie kaimai ir gyvenvietės, kaip: Šveicarija, Paryžius, Londonas, Venecija.

Savivaldybės teritorija ribojasi su Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Ukmergės ir Širvintų rajonų savivaldybėmis. Jonavos rajono savivaldybę sudaro 9 seniūnijos: Jonavos miesto, Bukonių, Dumsių, Kulvos, Ruklos, Šilų, Upninkų, Užusalių ir Žeimių.

Neries ir Šventosios upės Savivaldybės teritoriją dalija į 2 dalis – šiaurinę ir pietinę. Šiaurinėje pusėje, kur prasideda Vidurio Lietuvos lyguma, driekiasi derlingi laukai, miškų nedaug. Šioje dalyje palankios sąlygos didelėms žemės ūkio bendrovėms kurti. Pietinėje Savivaldybės dalyje daug miškų, geros sąlygos turizmui plėtoti. Neries ir Šventosios santakos miškuose teka upelis Lietava, nuo kurio, pasak kai kurių mokslininkų, atsirado mūsų šalies pavadinimas.

 

GYVENTOJAI

 

Gy­ve­na (2013 m. duomenimis) 45 079  gyventojai (mieste – 29 679, kaime – 15 400).

Yra: 8 kaimo se­niū­ni­jos ir miesto seniūnija, Paš­tas, Au­to­bu­sų sto­tis, ge­le­žin­ke­lio maz­gas, vieš­bu­tis,  8 ka­ta­li­kų baž­ny­čios ir 2 cerk­vės, Krašto mu­zie­jus, Vie­šo­ji bib­lio­te­ka, spor­to kom­plek­sas,  205 ar­che­o­lo­gi­jos, is­to­ri­jos, kul­tū­ros pa­min­klai.

                      Jonavos mieste yra du pramonės rajonai - šiaurinis ir rytinis, kuriuose, vykstant įmonių restruktūrizacijai arba kuriantis naujoms įmonėms, susidaro palankios sąlygos kapitalui investuoti.

                      Jonava yra įsikūrusi dešiniajame Neries krante, kuriam būdingas raiškus reljefas. Gerai sutvarkytas gatvių tinklas, parkai, dviračių takai, tvenkinių kaskados, išsidėsčiusios tarp gyvenamųjų mikrorajonų ir jungiančios miestą su priemiestiniais želdiniais.

 

 

                      Nors Jonavos rajonas - vienas iš mažiausių savo plotu Lietuvoje, tačiau jis turi garsią praeitį. Prie Neries ir Šventosios santakos aptikta akmens amžiaus gyvenviečių liekanų. Per Jonavos rajoną ėjo kryžiuočių karo kelias, upėmis plaukiojo kitų užkariautojų laivai. Skarulių kaime stovi halinio tipo gotikinė bažnyčia, pastatyta 1610 m. Jonavos šv. Jokūbo bažnyčią suprojektavo garsus klasicizmo laikų architektas Laurynas Stuoka-Gucevičius.

                      Krašto muziejus įsikūręs buvusioje arklių pašto stotyje, kurioje buvo keičiami Peterburgo-Varšuvos traktu keliavusių žmonių arkliai. Muziejuje įkurtas Turizmo informacijos centras.

                      Jonavos rajonas patrauklus ir verslininkui, kuris šiame krašte gali įsikurti ilgam, ir turistui, norinčiam prisiliesti prie praeities arba pasimėgauti šiuolaikiniais civilizacijos patogumais gamtos aplinkoje.

 

VERSLO APŽVALGA

 

                      Jonavos rajonas yra šalies centre, maždaug 30 km spinduliu nutolęs nuo Kauno, Kėdainių, Kaišiadorių, Ukmergės ir Širvintų rajonų. Rajono geografinė padėtis patogi susisiekimo požiūriu: teritoriją kerta magistralės Via Baltica atkarpa, geri vietinės ir tarpmiestinės reikšmės keliai, yra geležinkelis, jungiantis Jonavą ne tik su Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių - Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Ukrainos - miestais. Vos už 16 kilometrų nuo Jonavos yra Kauno oro uostas.

                      Svarbiausia rajono įmonė - AB ,,Achema" - didžiausia azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja šalyje bei didžiausia tokio pobūdžio gamykla Baltijos šalyse. Nuo 1999 m. ,,Achema" - Europos trąšų gamintojų asociacijos EFMA komiteto, taip pat IFA (Tarptautinės trąšų gamintojų asociacijos) narė.

                      Stabiliai veikia UAB ,,Baldai Jums", gaminanti baldus iš natūralios medienos (stalai, miegamojo, svetainės baldai, lentynos, indaujos, kt.) ir 97 proc. gaminių eksportuojanti į Japoniją, Angliją, Vokietiją, Austriją, Nyderlandų Karalystę, Skandinavijos šalis bei JAV.

                      Kitos įmonės, eksportuojančios savo produkciją: UAB ,,Lonas ir partneriai", UAB ,,Achempak", UAB ,,Agrochema" ir Jonavos miškų urėdija.

           UAB „Lonas ir partneriai" – viena pažangiausių, jau antrą dešimtmetį veikianti gamybinė įmonė,  kurios pagrindinės veiklos sritys apima čiužinių, kempinių gamybą, porolono apdirbimą tenkinant minkštų baldų gamintojų poreikius.

             Bendra Lietuvos ir Šveicarijos UAB „Achempak" gamina didmaišius, skirtus įvairioms trąšoms, grūdams, chemikalams bei kitiems biriems produktams fasuoti.

             UAB „Agrochema" įgyvendina ambicingus investicinius projektus, jai priklausantys agrocentrai  „Agromax" veikia ne tik Lietuvoje, bet ir Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, kt. 

                      Rajone veikia pajėgios statybos, tarptautiniais gabenimais užsiimančios įmonės. Sudarytos palankios sąlygos smulkiajam ir vidutiniam verslui plėtoti, teikiamos neprocentinės paskolos, siekiama pritraukti užsienio investuotojų. Kontrolinį Rimkų prekybos namų akcijų paketą įsigijo Prancūzijos bendrovė ,,Baltisches Haus", įsteigusi prekybos tinklą ,,Iki". Danijos darbo ministerija kartu su rajono Savivaldybe, Darbo birža ir AB ,,Achema" finansavo viešųjų darbų projektą ,,Jonavos rekreacinės zonos sukūrimas".

                      Jonavos rajone, palyginti su kitais respublikos regionais, nedidelė žemės sklypų, jų nuomos kaina, pakanka pigios ir kvalifikuotos darbo jėgos, todėl sąlygos plėtoti verslą ir gamybą yra optimalios. 

 

 

 POILSIO VIETOS, PARKAI

 

 

Tradiciškai nusistovėjusios, labiausiai lankomos ir mėgstamos gyventojų yra šios Jonavos vietos - Joninių slėnis prie miesto tvenkinių, Taurostos parkelis, parkas prie Neries, skverai prie Janinos Miščiukaitės meno mokyklos ir Savivaldybės administracijos pastato.

Pagal galimybes kasmet atnaujinami pėsčiųjų takai, apšvietimas, suoleliai, atsodinami želdiniai. Medelių sodinime noriai dalyvauja gyventojai, mokyklų moksleiviai.

            Mėgstantys aktyvų poilsį jonaviečiai, rajono svečiai noriai lankosi nuotykių parke "Lokės pėda". Medžiuose, 2,5-15 metrų aukštyje, saugiai įrengtos 6 skirtingo sudėtingumo kliūčių bei 3 skrydžių trasos. "Lokės pėdos" pramogų arsenalą papildė dar keletas atrakcijų: skraidymas motorizuotu parasparniu virš Lokio, Šventosios ir Neries upių vingių, dažasvydžio kovos Lokėnėlių girioje bei robinhudiškas šaudymas iš lanko. Mėgstantys greitį mielai dalyvauja motosafaryje keturračiais motociklais.

Kaimo seniūnijose labai populiarios prie vandens telkinių esančios poilsio vietos Upninkų, Dumsių, Užusalių, Šilų, Bukonių vietovėse. Seniūnijos kasmet sutvarko poilsiavietes, jas prižiūri. Didelį darbą atlieka miškininkai, aplinkos apsaugos tarnybų darbuotojai.

        

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PERSPEKTYVOS

 

                     

           Savivaldybės patrauklumas išsiskiria bendruomenės pažangumu, užtikrinančiu modernios ekonomikos ir šiuolaikiško kaimo plėtotę, bei žmogui draugiška aplinka, garantuojančia darnų Savivaldybės vystymąsi.

Pagal siūlomą strateginės plėtros viziją Jonavos rajono savivaldybė matoma kaip regioninis šiuolaikiškos ir konkurencingos pramonės centras su racionaliai išvystyta socialine ir inžinerine infrastruktūra bei ekonomika, grįsta aukštą pridėtinę vertę kuriančiomis pramonės ir verslo šakomis. Savivaldybėje gyvena verslūs, išsilavinę bendruomenės nariai, aktyviai dalyvaujantys kuriant švarią, saugią ir patrauklią aplinką.