SKELBIAMAS JAUNIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

Skelbiamas Jonavos rajono savivaldybės 2018 m. Jaunimo projektų (veiklos) finansavimo konkursas. Jame dėl paramos gavimo projektams įgyvendinti kviečiamos dalyvauti Jonavos rajono savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jaunimo tarnybos, įregistruotos Registrų centre, teikiančios jaunimui informacinę, socialinę, psichologinę, juridinę ir kitokią pagalbą bei organizuojančios jaunimo užimtumą ir laisvalaikį bei rengiančios jaunimo veiklos projektus, taip pat su jaunimu dirbančios organizacijos, registruotos Asociacijų įstatymo, Viešųjų įstaigų įstatymo, Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo ar Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka, kurios nėra tiesiogiai išlaikomos iš valstybės arba savivaldybės biudžeto. Neformalios jaunimo grupės konkurse paramai gauti gali dalyvauti tik partnerio teisėmis.

Teikiant paraiškas vadovautis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d.  sprendimu Nr. 1 TS-0341 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 1 TS-92 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės jaunimo projektų (veiklos) finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" dalinio pakeitimo" patvirtinta tvarka.

Paraiškų pateikimo terminas 2018 m. vasario 12 d. – kovo 1 d. imtinai Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (307 kab.).

Paraiškas vertina ir finansuojamos sumos dydį apsprendžia Jonavos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba. Vertinama remiantis Jaunimo tarybos patvirtintais Naudos ir kokybės vertinimo kriterijais ir metodiniais nurodymais vertintojams.

Kilus klausimams dėl paraiškų pateikimo, kreiptis į jaunimo reikalų koordinatorę Daivą Skebienę, el. p. daiva.skebiene@jonava.lt, tel. 8 349 50221, taip pat į Jonavos r. visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritas stalas", kontaktinis asmuo – pirmininkas Arnas Žebrauskas, el. p. arnaszebrauskas@gmail.com, jonasbiuras@gmail.com.

Jaunimo projektų finansavimo nuostatai.

Paraiškos forma.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus inf.


Komentarų dar nėra. Būk pirmas.